Musiikkiteatterin opintokokonaisuus

Opiskele näyttelijäntaidetta, tanssia, musikaalilaulua, äänenkäyttöä ja ensemble-laulua aidosti monitaiteellisessa ympäristössä.

Opiskelijoita tanssisalissa

Sisältö ja tavoitteet

Musiikkiteatterin opintokokonaisuus on Taideyliopiston yhteisenä opetuksena toteutettava maisterivaiheen syventävä opintokokonaisuus. Tarjoamme opiskelijalle eväät toimia esiintyvänä ammattilaisena taiteenlajissa, joka vaatii monen eri osa-alueen suvereenia hallintaa.

Musiikkiteatterin opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. Opinnot koostuvat tanssin, musikaalilaulun, äänenkäytön, ensemble-laulun ja näyttelijäntaiteen opinnoista sekä mestarikursseista ja työpajoista. Pääset toimimaan tiiviissä yhteistyössä eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa.

Opintokokonaisuus on luotu yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa. Opintojen laajuus on 10-30 opintopistettä.

Opettajat

Musiikkiteatterin vastuuopettajana toimii Markku Luuppala-Roos, ja muut opettajat ovat Taideyliopiston lehtoreita ja vierailevia asiantuntijoita. Kevätlukukaudella 2020 musiikkiteatteriopinnoissa opettavat mm. Reeta Vestman ja Samuel Harjanne.

Hakeminen

Musiikkiteatterin opintokokonaisuuden opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Seuraavan kerran soveltuvuuskokeet järjestetään maaliskuussa 2020, jolloin valitaan opiskelijat syksyllä 2020 alkavaan opetukseen. Vuonna 2020 mukaan voivat hakea myös muut kuin Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat, sillä osa kurssipaikoista on varattu avoimen yliopiston opiskelijoille.

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on 3.-16.2.2020. Opinnot alkavat syksyllä 2020.

Vastuuhenkilöt

Markku Luuppala-Roos
lehtori