Studiehelheten Sound Art and Sonic Arts

Bredda din uppfattning om ljud som en form av nutidskonst inom en multidisciplinär studiehelhet i ljudkonst.

Käsi musiikkilaitteella

Om programmet

Studiehelheten Sound Art & Sonic Arts (SAMA) undersöker ljud som en vittomspännande form av modern konst. Den konstnärliga praxisen och de konstnärliga kontexterna inom ljudkonsten har sitt ursprung i musiken, ljuddesignen, bildkonsten och de performativa konstarterna.

Med sina många expertområden erbjuder Konstuniversitetet en ypperlig miljö såväl som de faciliteter som behövs för att kunna närma sig Sound Art and Sonic Arts tvärvetenskapligt. SAMA koordineras av Öppet campus vid Konstuniversitetet och planeras gemensamt vid utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin, magisterprogrammet i ljud vid Teaterhögskolan och utbildningsprogrammet för musikteknologi vid Sibelius-Akademin.

Lärare

Under läsåret kommer SAMA att erbjuda kurser, workshoppar och seminarier ledda av internationella och finländska ljudkonstnärer. Undervisningsspråket är engelska. 

Antagning

Examensstuderande och utbytesstudenter vid Konstuniversitetet anmäler sig via WebOodi.

Utvalda kurser är tillgängliga via öppna universitetet för studerande som för närvarande inte är inskrivna vid något finländskt universitet. Antagning till dessa kurser görs i första hand på basis av de studerandes motivationsbrev.

Ansökningsmål

Studiehelheten Sound Art and Sonic Arts

Målexamen

Öppet campus

Enhet

Öppet campus

Nästa ansökningstid

Konstuniversitetets studerande: se studieguiden för anmälningstider

Övriga sökande: vid Öppna Universitetets ansökningsperioder

Ansvarsperson

Ava Grayson
Lektor