Språk- och kommunikationsundervisning på Konstuniversitetet

Studierna i språk och kommunikation stöder konststudierna och det professionella arbetet inom konstarten.

Presentation

Syftet med språk- och kommunikationsstudierna är att utveckla kunskaperna i hem- och främmande språk samt ge verktyg för att arbeta i en mångkulturell miljö. Studierna bygger på språket, textkompetensen och kommunikativa kontexten inom den egna konstarten. Språk- och kommunikationsstudierna integreras med konststudierna och undervisningen utvecklas i aktivt samarbete med kulturfältet. Undervisningen utarbetas med hjälp av ett undersökande undervisningsgrepp.

På alla akademier ingår i examen kurser i skriftlig kommunikation, det andra inhemska språket och ett främmande språk. För internationella examens- och utbytesstuderande finns kurser i finska. Vidare erbjuder Konstuniversitetet kurser i muntlig kommunikation samt italienska och tyska. Den studerande kan genomföra kompletterande språkkurser till exempel som förberedelse för utbytesstudierna.

Språklärarna anordnar även personalutbildning och erbjuder stöd i olika språk- och kommunikationsfrågor.

Kontaktinformation

Emmi Huttunen

Ansvarig lektor för språk och kommunikationsstudier, engelska, svenska

emmi.huttunen@uniarts.fi

kielet@uniarts.fi