Forskning och doktorandutbildning vid Bildkonstakademin

Vår internationella krets forskar i bildkonst utgående från ett konstnärs- och konstperspektiv. Vi utbildar också konstnärs-forskare som förnyar konsten.

Kiviä ja oksia pöydällä

Introduktion

Bildkonstakademins doktorandutbildningsprogram svarar för doktorandutbildningen och forskningsverksamheten vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Programmet formulerar och genomför akademins forskningsmässiga grunduppgift som är att utbilda konstnärer och konstnärsforskare verksamma inom bildkonstens område samt att bedriva forskning inom området. Med bildkonst avses de delområden inom samtidskonsten som Bildkonstakademin representerar. Forskningsgemenskapen är ett akademiskt samfund som utgörs av doktorander, lärare och forskare samt administrativ personal. Vid akademin bedrivs konstnärlig forskning samt forskning inom samtidskonst.

Plats

Kontaktinformation

 • Michaela Bränn

  Specialist, Studietjänster Bildkonstakademin, Bildkonstakademin
  +358406313553
  michaela.brann@uniarts.fi
 • Minna Luomala

  Planerare, Studietjänster Bildkonstakademin, Bildkonstakademin
  +358504018630
  minna.luomala@uniarts.fi

Specialisten Michaela Bränn är kontaktperson i ärenden inom forskning och publicering.

Planeraren Minna Luomala är kontaktperson i ärenden inom doktorandutbildning.

Bekanta dig med vår forskning

Vi bedriver konstnärlig forskning och forskning i nutidskonst. Bekanta dig med våra forskares och doktoranders forskningsprojekt.

Vem är vi och vad gör vi?

Sök till doktorandprogrammet

Kontaktuppgifter