Doktorandprogrammens antagningsresultat, våren 2023

Antagna studerande till Bildkonstakademins och Teaterhögskolans doktorandprogram.

Bildkonstakademins urvalsbeslutet 2023

Bildkonstakademins dekan har tillstyrkt valet av nya doktorander. I urvalsbeslutet har följande 6 sökande (i alfabetisk ordning) antagits till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst from hösten 2023.

 • Haarla-Vahvelainen, Siiri
 • Motola, Haidi
 • Niemi, Akuliina
 • Tähkänen, Timo
 • Väyrynen, Mirimari
 • Zettergren, Rut Karin

Följande 4 sökande antagits på reservplats i ordning:

 1. Istomina, Tatiana
 2. Haili, Jenni
 3. en person som inte vill offentliggöra sitt namn
 4. Li, Qianyu

Teaterhögskolans urvalsbeslutet 2023

Teaterhögskolans forskningsrådet har tillstyrkt valet av nya doktorander i enlighet med konstnärlig forskning professorernas förslag. I urvalsbeslutet har följande åtta (8) sökande (i alfabetisk ordning) antagits till studier som leder till doktorsexamen i teaterkonst, danskonst eller konst. Sju (7) sökande har tagit emot studieplatsen:

 • Boitcova, Vera
 • Hannuksela, Riina
 • Izarra Ollikainen, Elina
 • Karjalainen, Noora
 • Sökande har inte gett sitt tillstånd att publicera sitt namn på webbplatsen.
 • Laaksonen, Susanna
 • Uotila-Kraaz, Maikki

Ej reservplatser.

Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelseförfarande