Tohtoriohjelmien opiskelijavalintojen tulokset, kevät 2023

Kuvataideakatemian, Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat.

Kuvataideakatemian tohtoriohjelman opiskelijavalinnan tulokset 2023

Kuvataideakatemian dekaani on päättänyt Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksen arviointiryhmän esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 6 hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Kuvataideakatemiassa syksystä 2023 alkaen:

 • Haarla-Vahvelainen, Siiri
 • Motola, Haidi
 • Niemi, Akuliina
 • Tähkänen, Timo
 • Väyrynen, Mirimari
 • Zettergren, Rut Karin

Lisäksi seuraavat 4 hakijaa hyväksytään varasijoille annetussa järjestyksessä.

 1. Istomina, Tatiana
 2. Haili, Jenni
 3. henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa
 4. Li, Qianyu

Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelman opiskelijavalinnan tulokset 2023

Tutkimusneuvosto on päättänyt taiteellisen tutkimuksen professoreiden esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat kahdeksan (8) hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan teatteritaiteen, tanssitaiteen tai taiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa syksystä 2023 alkaen. Heistä seitsemän (7) on ottanut paikan vastaan:

 • Boitcova, Vera
 • Hannuksela, Riina
 • Izarra Ollikainen, Elina
 • Karjalainen, Noora
 • Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa.
 • Laaksonen, Susanna
 • Uotila-Kraaz, Maikki

Ei varasijoja.

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset 2023

Sibelius-Akatemian dekaani on päättänyt Sibelius-Akatemian johtokunnan tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaoston esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 13 hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan musiikin tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Sibelius-Akatemiassa syksystä 2023 alkaen:

Taiteilijakoulutus

 • Autio Maarika (MuTri-tohtorikoulu)
 • Dumitrescu Sebastian (DocMus-tohtorikoulu)
 • Enni Katrin   (MuTri-tohtorikoulu)
 • Fleitz Robert  (DocMus-tohtorikoulu)
 • Malmi Mirka   (DocMus-tohtorikoulu)
 • Raivola Liina-Mari   (DocMus-tohtorikoulu)
 • Rusanen-Kartano Johanna   (DocMus-tohtorikoulu)
 • Schweizer Livia   (MuTri-tohtorikoulu)
 • Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen verkossa  (DocMus-tohtorikoulu)

Tutkijakoulutus:

 • Ben Moshe Hilla (MuTri-tohtorikoulu)
 • Homi Harri (MuTri-tohtorikoulu)
 • Kilpi Jenni (MuTri-tohtorikoulu)
 • Vähi Kaisa (MuTri-tohtorikoulu)

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintapäätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 §:n nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen