Doktorandprogrammet i bildkonst

Bildkonstakademins doktorandutbildning inriktas på högkvalitativt konstnärligt utövande och konstnärlig forskning som hänför sig till detta.

Hyönteisloukku-taideteos huoneessa

Varför hos oss?

Var med om att forska utifrån ett konstnärs- och konstperspektiv, där det centrala – som frågeställning, medel, material eller princip – utgörs av konstens betydelse, dess praktiker, tekniker och metoder, på samma sätt som konstutövandet, dess mottagande, utbildning och tillämpning bestämmer principerna och de institutionella strukturerna.

Utbildningens innehåll och mål

Doktorsstudierna ger färdigheter och möjlighet att utöva konstnärlig forskning på ett självständigt och kreativt sätt. Konstnärlig forskning är sådan forskning som är förankrad i såväl konsten som konstnären. Doktorandutbildningen formar konstnärer och forskare, som utvecklar och förnyar konsten, dess utförande, forskning och undervisning.

De för en kritisk dialog med olika samhällsaktörer, vilket kan ta sig många olika uttryck. Som specialister inom sina områden skapar de konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden.

Konstuniversitetets doktorandutbildning stärker konstnärernas och forskarnas förmåga att utveckla sina kunskaper som konstnärer, forskare, pedagoger och experter.

Examensstruktur

Doktorsexamen i bildkonst (BildkD) omfattar 240 sp, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier.

Doktorsexamen i bildkonst består av lärdomsprovet (170 sp) och påbyggnadsstudier i bildkonst (70 sp), i vilka ingår obligatoriska studiehelheter om sammanlagt 60 sp och tillvalsstudier om 10 sp.

Läsårsundervisningen hålls under 7 intensiva seminarieveckor i samarbete med Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Teaterhögskolan. Mer detaljerad information om kurserna finns i studieguiden.

Lärdomsprov

Lärdomsprovet för doktorsexamen i bildkonst kan innefatta en konstutställning, kuratering av en utställning, enskilda konstverk, konstnärliga processer eller experimentella arrangemang inklusive presentationer, konceptualisering och teoretisering.

Typiskt består lärdomsprovet av en eller flera bildkonstnärliga delar (totalt max 140 sp) och en skriftlig del (30−170 sp). Vidare ska lärdomsprovet i sin helhet dokumenteras och sparas i en elektronisk version. De konstnärliga delarna av forskningen är offentliga verk. Den skriftliga delen, som löper parallellt med den bildkonstnärliga delen, argumenterar och förklarar tillvägagångssättet och syftet med forskningen i förhållande till annan forskning och praxis. Efter prövning kan lärdomsprovet bestå av endast skriftlig forskning.

Personal

Antagning

Nya studerande tas in på programmet vartannat år.

Nästa ansökningstid för doktorandprogrammet i bildkonst är på hösten 2022. Studierna börjar på hösten 2023.

Nästa ansökningstid: 7–28.9.2022.

Bildkonstakademins doktorandprogram i bildkonst erbjuder ingen automatisk finansiering för doktorandstudierna. Doktoranderna ska på egen hand söka bidrag för sina studier hos olika instanser som stöder sådant forskningsarbete. 

Kontaktuppgifter för doktorandprogrammet

Ytterligare information gällande ansökningsprocess

kuva.ansokan@uniarts.fi
tfn 050 407 0744

Andra förfrågningar om Bildkonstakademins doktorandutbildning och forskning

Elina Raitasalo
Planerare (doktorandutbildning)
elina.raitasalo@uniarts.fi
tfn 040 07 92 045

Michaela Bränn
Specialist (forskning)
michaela.brann@uniarts.fi
tfn 040 63 13 553

Mera om forsknings- och studieaktiviteter

Ansökningsmål

Doktorandprogrammet i bildkonst

Målexamen och studietid

Doktorsexamen i bildkonst

Enhet

Bildkonstakademin

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Du kan ansöka om studieplats på finska, svenska, engelska

Studieavgifter

Ingen läsårsavgift på doktorandutbildningen.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid: hösten 2024. Studierna börjar på hösten 2025.

Handledande lärare

Mika Elo Professor

Kontaktuppgifter