Kuvataiteen tohtoriohjelma

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen liittyvä kuvataiteellinen tutkimus.

Hyönteisloukku-taideteos huoneessa

Miksi meille?

Tule mukaan tekemään taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta, jonka keskiössä ovat – kysymyksenä, välineenä, aineistona tai päämääränä – taiteen merkitys, sen käytännöt, tekniikat ja menetelmät, samoin kuin taiteen tekemistä, vastaanottamista, koulutusta ja soveltamista määrittävät periaatteet ja institutionaaliset järjestelyt.

Sisältö ja tavoitteet

Tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen itsenäiseen ja luovaan tekemiseen. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tutkimusta. Tohtoriohjelmastamme valmistuvat taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita, niiden tekemistä, tutkimista ja opettamista.

He käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla.

Taideyliopiston tohtorikoulutus edistää taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina.

Tutkinnon rakenne

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT) on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Tutkinto koostuu kuvataiteen tohtorin opinnäytteestä (170 op) ja kuvataidealan jatko-opinnoista (70 op), joihin sisältyy pakollisia opintokokonaisuuksia yhteensä 60 op ja valinnaisia opintoja 10 op.

Lukuvuoden opetus järjestetään 7 intensiivisellä seminaariviikolla yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Tarkemmat kurssitiedot kerrotaan opinto-oppaassa.

Opinnäyte

Kuvataiteen tohtorin opinnäyte voi sisältää taidenäyttelyitä, näyttelykuratointeja, yksittäisiä taideteoksia, taiteellisia prosesseja tai kokeellisia järjestelyjä sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tyypillisesti opinnäyte koostuu yhdestä tai useammasta kuvataiteellisesta osasta (yhteensä enintään 140 op) ja kirjallisesta osasta (30-170 op). Näiden lisäksi opinnäytekokonaisuudesta on laadittava sähköisesti arkistoitavissa oleva dokumentaatio. Taiteelliset osat ovat julkisia taiteellisia tutkimustuotoksia. Kirjallinen osa on kuvataiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Harkinnanvaraisesti opinnäyte voi koostua yksinomaan kirjallisesta tutkimuksesta.

Opettajat

Voit käyttää tohtoriprojektin ohjaamisessa Kuvataideakatemian tutkimushenkilökuntaa ja itsesi ehdottamia ulkopuolisia ohjaajia.

Hakeminen

Seuraava hakuaika on 31.8.-12.10.2020.

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Yhteystiedot

Lisätietoa hakuprosessista

Hakijapalvelut
kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi
puh. 050 44 88 540

Muut Kuvataideakatemian tohtorikoulutusta ja tutkimusta koskevat tiedustelut

Elina Raitasalo
Suunnittelija (tohtorikoulutus)
elina.raitasalo@uniarts.fi.fi
puh. 040 07 92 045

Michaela Bränn
Asiantuntija (tutkimus)
michaela.brann@uniarts.fi
puh. 040 63 13 553

Koulutusohjelma

Kuvataiteen tohtoriohjelma

Tutkintotaso

Tohtori

Yksikkö

Kuvataideakatemia

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi)

Lukuvuosimaksu

Tohtorikoulutuksessa ei ole lukuvuosimaksua.

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on syksyllä 2020.
Opinnot alkavat syksyllä 2021.

Vastuuhenkilöt

Mika Elo
professori

Yhteystiedot