Leevi Haapala blir dekan för Konstuniversitetets Bildkonstakademin

I urvalet lades vikt vid fördjupade kunskaper inom bildkonstområdet och mångsidig ledarskapserfarenhet.

museonjohtaja Leevi Haapala, henkilökuva kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Akademierna vid Konstuniversitetet, det vill säga Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan, leds av dekaner. Leevi Haapala (fil.dr.), museichef för Museet för Nutidskonst Kiasma, utnämndes till tjänsten som dekan för Bildkonstakademin för femårsperioden 2024–2029. Han börjar i tjänsten under våren.

Leevi Haapala har fungerat som museichef för Museet för nutidskonst Kiasma och har varit medlem i Nationalgalleriets ledningsgrupp sedan år 2015. Under åren 2014–2015 arbetade han som professor i konst och presentationspraxis vid Bildkonstakademin. Han har också fungerat som verkande samlingsintendent, amanuens och ordförande i inköpsnämnden vid Museet för nutidskonst Kiasma samt som forskare vid Statens konstmuseum. Haapala har gett ut omfattande publikationer inom området för nutidskonst och kuraterat många utställningar. Han har starka nätverk både i hemlandet och internationellt och har flera förtroendeuppdrag inom olika stiftelsers styrelser inom konstbranschen. Han är också en medlem i Konstuniversitetets styrelse.

I valet av dekanen betonades en djup kunskap om bildkonstfältet, mångsidig erfarenhet av ledarskap, förmåga att lyssna på och engagera samfundet, samt en vision om Bildkonstakademins framtid. Enligt bedömningen var Haapalas styrkor särskilt hans långa erfarenhet av ledarskap och omfattande nätverk i Finland och utomlands.

Sex personer sökte tjänsten som dekan vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Utöver den öppna ansökan användes direktsökning i rekryteringen. De två toppkandidaterna presenterade sig för universitetssamfundet vid ett offentligt hörande i november.  

Leevi Haapala har varit en medlem i Konstuniversitetets styrelse sedan år 2022. I och med valet lämnar han sitt styrelsearbete. Konstuniversitetets universitetskollegium utnämner den nya externa medlemmen i styrelsen.

Tidigare i höstas valdes bildkonstnären och arkitekten Petteri Nisunen till prodekan med ansvar för undervisningen vid Bildkonstakademin. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2024.

Konstuniversitetets styrelse fattade beslut om valen under sitt möte den 13 december 2023. (VAIN ARTSIIN: Vid samma möte tog styrelsen också beslut om valet av prorektor med ansvar för forskning. Man informerar om valet så snart en överenskommelse om anställningsvillkoren har ingåtts med den valda personen.)

Kontaktuppgifter för medierna: 
Eveliina Olsson
direktör för kommunikation och samhällsrelationer
050 598 6492