Leevi Haapala Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaaniksi

Valinnassa painotettiin kuvataiteen alan syvällistä tuntemusta ja monipuolista johtajakokemusta.

museonjohtaja Leevi Haapala, henkilökuva kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

Taideyliopiston akatemioita eli Kuvataideakatemiaa, Sibelius-Akatemiaa ja Teatterikorkeakoulua johtavat dekaanit. Kuvataideakatemian dekaanin tehtävään viisivuotiskaudeksi 2024–2029 nimitettiin Nykytaiteen museo Kiasman johtaja, FT Leevi Haapala. Hän aloittaa tehtävässä kevään aikana.

Leevi Haapala on toiminut Nykytaiteen museo Kiasman johtajana ja Kansallisgallerian johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2014–2015 hän työskenteli Kuvataideakatemiassa taiteen ja esittämiskäytäntöjen professorina. Hän on toiminut myös vt. kokoelmaintendenttinä, amanuenssina ja hankintalautakunnan puheenjohtajana Nykytaiteen museo Kiasmassa sekä tutkijana Valtion taidemuseossa.

Haapala on julkaissut laajasti nykytaiteen alalta ja kuratoinut lukuisia näyttelyjä. Hänellä on vahvat verkostot sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja useita luottamustehtäviä taidealan eri säätiöiden hallituksissa. Hän on myös yksi Taideyliopiston hallituksen jäsen.

Dekaanin valinnassa korostettiin kuvataiteen alan syvällistä tuntemusta, monipuolista johtamiskokemusta, kykyä kuunnella ja osallistaa yhteisöä sekä näkemystä Kuvataideakatemian tulevaisuuden suunnasta. Arvioinnin perusteella Haapalan vahvuuksiksi nousivat erityisesti pitkä johtamiskokemus ja laajat kontaktiverkostot Suomessa ja ulkomailla.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanin tehtävää haki kuusi henkilöä. Avoimen haun lisäksi rekrytoinnissa käytettiin suorahakua. Haun kaksi kärkiehdokasta esittäytyi yliopistoyhteisölle julkisessa kuulemistilaisuudessa marraskuussa.

Leevi Haapala on toiminut Taideyliopiston hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 alkaen. Valinnan myötä hän jättäytyy pois hallitustyöstä. Hallituksen uuden ulkopuolisen jäsenen nimittää Taideyliopiston yliopistokollegio.

Aiemmin syksyllä Kuvataideakatemian opetuksesta vastaavaksi varadekaaniksi valittiin kuvataiteilija ja arkkitehti Petteri Nisunen. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2024.

Valinnan teki Taideyliopiston hallitus kokouksessaan 13.12.2023.

Leevi Haapalan kuva: Pirje Mykkänen, Kansallisgalleria