Hanna Johansson

Dekan för Bildkonstakademin 1.8.2020–31.7.2025.

  • Dekan
    Bildkonstakademi
  • Kontakt via ledningens assistent:
Hanna Johansson

Hanna Johansson har erfarenhet av akademiskt ledarskap bland annat i egenskap av prodekan med ansvar för undervisningen vid Bildkonstakademin. Hon är väl förtrogen med fältet för samtidskonst och har bland annat forskat i den finländska samtidskonstens förhållande till ekologi och det icke-mänskliga aktörskapets del i samtidskonsten. Johansson är intresserad av konstens möjligheter att förmedla nytt tänkande och delta i skapandet av verkligheten.

Johansson är vice ordförande i styrelsen för stiftelsen Pro Arte, som producerar IHME-Helsinki, och medlem i delegationen för finska Kulturfondens fond för Nyland. Johansson är filosofie doktor och docent i konsthistoria vid Helsingfors universitet. 

Johansson är dekan för Bildkonstakademin 1.8.2020–31.7.2025.