Hanna Johansson

Kuvataideakatemian dekaani 1.8.2020–31.7.2025.

  • Dekaani
    Taideyliopiston Kuvataideakatemia
  • Yhteydenotot johdon assistentin kautta:
Hanna Johansson

Hanna Johanssonilla on akateemista johtamiskokemusta muun muassa Kuvataideakatemian opetuksesta vastaavana varadekaanina. Hän tuntee laajasti nykytaiteen kentän ja on tutkinut esimerkiksi suomalaisen nykytaiteen suhdetta ekologiaan ja ei-inhimillisten toimijuuksien osallisuutta nykytaiteessa. Johansson on kiinnostunut taiteen mahdollisuuksista välittää uutta ajattelua sekä osallistua todellisuuden tekemiseen.

Johansson on IHME-Helsinkiä tuottavan Pro Arte -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston neuvottelukunnan jäsen. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori, ja hän on myös taidehistorian dosentti Helsingin yliopistossa.

Johansson toimii dekaanina kaudella 1.8.2020–31.7.2025.