Hanna Johansson

Hanna Johansson

Toimenkuva

Nykytaiteen tutkimuksen professori 

Työryhmät

Akateemisen neuvoston jäsen

Yliopistoneuvoston jäsen

Tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaos, KuvA

Perustutkintokoulutuksen valintalaiutakunnan jäsen, KuvA

Professorineuvoston pj.

Tutkintolautakunnan jäsen, Taiyo

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuden arviointiryhmän jäsen, Taiyo

Esittely

FT, Hanna Johansson toimii Nykytaiteen tutkimuksen professorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hän on kiinnostunut nykytaiteen yhteyksistä ympäristöajatteluun ja tutkinut muun muassa suomalaisen nykytaiteen suhdetta ekologiaan ja ei-inhimillisten toimijuuksien osallisuutta nykytaiteessa. Hän on kiinnostunut taiteen mahdollisuuksista välittää uutta ajattelua sekä osallistua todellisuuden tekemiseen. Hän on IHME Helsingin neuvoa-antavan ryhmän jäsen sekä hallituksen varapuheenjohtaja.

Opetus

Johansson opettaa Kuvataideakatemiassa nykytaiteen historiaa ja teoriaa sekä temaattisia teoriakursseja tutkimuksiinsa liittyvistä aiheista, kuten posthumanismista ja taiteen keinoista käsitellä ilmastomuutosta ja muuttaa omia rakenteitaan kestävämmäksi.