Heidi Partti

  • Professor, forskningsstudier, Musiikkikasvatus, Sibelius-Akademin
  • +358400941699

Introduktion

Olen tutkinut musiikin opettamiseen sekä oppimiseen liittyviä kysymyksiä useista näkökulmista ja erilaisissa ympäristöissä verkkoyhteisöistä aina nepalilaiseen perinnemusiikkiin. Tutkimustyössäni olen kiinnostunut globaalien muutosten ilmentymistä taide- ja musiikkikasvatuksen kentällä. Erityisesti tasa-arvoon ja ekososiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä etiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä.

Johdan Yhdenvertaisesti säveltäen -hanketta (2019-2020) ja työskentelen myös Future Songwriting (2018-2020) sekä FUTURED (Music Teacher Education for the Future, 2019-2022) -hankkeissa.

Toimin Sibelius-Akatemian tutkimusetiikan tukihenkilönä, eli minuun saa olla yhteydessä, mikäli hyvään tieteelliseen käytäntöön tai niiden loukkausepäilyihin liittyvät kysymykset mietityttävät.

Forskning och publikationer

Vertaisarvioidut julkaisut

Partti, H. (forthcoming 2021). Mapping the Field of Composing Pedagogy in Finland: From Musical Inventions to Cultural Participation. In J. Grow & A. Ziegenmayer (Eds), The Routledge Companion To Teaching Music Composition in Schools: International Perspectives. Oxford: Routledge. 

Partti, H. (2020). Reports from the Field: The Multiple Affordances of Social Media for Classical Music Composers. In J. Waldron, S. Horsley & K. Veblen (Eds), Oxford Handbook of Social Media and Music Learning. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190660772.013.13  

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (Ed). (2020). Visions for Intercultural Music Teacher Education. New York: Springer. eBook: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-21029-8

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (2020) Introduction. In H. Westerlund, S. Karlsen & H. Partti (Eds), Visions for Intercultural Music Teacher Education (pp. 1-12). New York: Springer.

Partti, H. & Coutts, L. (Ed.) (2020). Proceedings of the 23rd International Seminar of the ISME Commission on the Education of the Professional Musician (CEPROM), online seminar: Ethics and inclusion in the education of professional musicians. Malvern: International Society for Music Education.

Westerlund, H., Kallio, A. & Partti, H. (2019) The Performativity of Performance: Agency at the Intersection of Music and Religion in School. In A. Kallio, P. Alperson & H. (Eds), Music, Education, and Religion: Intersections and Entanglements (pp. 55-70). Indiana: Indiana University Press.

Partti, H. (2019). Engaging with change within the music profession: A case of Finnish composers. In P. Pike (Ed),  Proceedings of the 22nd International Seminar of the ISME Commission on the Education of the Professional Musician (CEPROM), Almaty, Kazakhstan: The Musician’s Career Lifespan (pp. 141–153). Malvern: International Society for Music Education.

Westerlund, H. & Partti, H. (2018). A case of a cosmopolitan culture bearer as an activist: Striving for gender inclusion in Nepalese music education. International Journal of Music Education (Published Online 30 Jul 2018) doi: https://doi.org/10.1177/0255761418771094

Partti, H. & Väkevä, L. (2018). SongPump: Developing a composing pedagogy in Finnish schools through collaboration between professional songwriters and music teachers. In C. Christophersen & A. Kenny (Eds), Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord (pp. 73-84) Oxford: Routledge.

Partti, H. (2017). Pedagogical fundamentalism versus radical pedagogy in music. In R. Mantie & A. Ruthmann (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 257-276). Oxford: Oxford University Press.

Partti, H. (2017). Building a broad view of technology in music teacher education.  In R. Mantie & A. Ruthman (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 123-128). Oxford: Oxford University Press.

Waldron, J. Mantie, R., Partti, H. & Tobias, E. (2017). A Brave New World: Theory to Practice in Participatory Culture and Music Learning and Teaching. Music Education Research 20(3), 289-304. 

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2017). Identity formation and agency in the diverse music classroom. In R. MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (Ed), Handbook of Musical Identities (pp. 493–509). Oxford: Oxford University Press.

Partti, H. (2016). Muuttuva muusikkous koulun musiikinopetuksessa. [Changing musicianship in music education at school.] Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 19 (1), 8–28.

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2015). Teaching as improvisational experience: Student music teachers’ reflections on learning during a bi­cultural exchange project. Research Studies in Music Education 37 (1), 55-75.

Partti, H., Westerlund, H. & Lebler, D. (2015). Participatory Assessment and the Construction of Professional Identity in Folk and Popular Music Programs in Finnish and Australian Music Universities. International Journal of Music Education 33 (4), 476-490.

Michielse, M. & Partti, H. (2015). Producing a meaningful difference: The significance of small creative acts in composing within online participatory remix practices. International Journal of Community Music 8 (1), 27–40.

Kallio, A., Westerlund, H. & Partti, H. (2014). The quest for authenticity in the music classroom: Sinking or swimming? Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 15, 205–224.

Partti, H. (2014). Supporting collaboration in changing cultural landscapes: operabyyou.com as an arena for creativity in “kaleidoscope music”. In M.S. Barrett (Ed), Collaborative creative thought and practice in music. Surrey: Ashgate.

Partti, H. (2014). Cosmopolitan musicianship under construction. Digital musicians illuminating emerging values in music education. International Journal of Music Education 30(1), 3–18.

Kallio, A. & Partti, H. (2013). Music Education for a Nation: Teaching Patriotic Ideas and Ideals in Global Societies. Action, Criticism, and Theory for Music Education 12(3), 5–30. 

Partti, H. (2013) Oopperasäveltäjäksi oppimassa: Opera by You ­verkkoyhteisö musiikillisen asiantuntijuuden kasvualustana. [Learning to be an opera composer: The Opera by You online community as a platform for the growth of music­ related expertise]. Musiikki 1, 33–50.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Envisioning collaborative composing in music education: Learning and negotiation of meaning in operabyyou.com. British Journal of Music Education 30(2), 207–222.

Partti, H. (2012). Learning from cosmopolitan digital natives: Identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities. [PhD Dissertation] Helsinki: Sibelius-Akatemia, Studia Musica 50.

Karlsen, S., Westerlund, H., Partti, H. & Solbu, E. (2012). Community music in the Nordic countries: Politics, research, programmes and educational significance. In: K. Veblen, S. Messenger, M. Silverman & D. Elliot (Eds.), Community Music Today (pp. 41–60). New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Partti, H. & Westerlund, H. (2012). Democratic musical learning: how the participatory revolution in new media challenges the culture of music education. In: A. Brown (Ed.), Sound musicianship: Understanding the crafts of music (pp. 300–312). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Partti, H. & Karlsen, S. (2010). Reconceptualising musical learning: new media, identity and community in music education. Music Education Research 12 (4), 369–382.

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä opitaan tekemällä. Kokemisen, jakamisen, yhteisön ja oman musiikinteon merkitykset osallistumisen kulttuurissa. [Learning by doing in online music communities. The meanings of experience, sharing, music making and community in participatory culture.] The Finnish Journal of Music Education 12 (2), 39–47.

Muut julkaisut

Partti, Heidi. (2020). Luovuus ja teknologia – onnellisesti yhdessä? [Creativity and technology – a happy couple?]. JaSeSoi Journal 1-2, 17-21.

Juntunen, M-L. & Partti, H. (2020). Addressing current challenges in the Finnish school through music education: Perspectives from studies by Heidi Westerlund. In T. Laes & L. Hautsalo (Ed), Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology in Honor of Heidi Westerlund’s 60th Anniversary (pp. 133-155). Helsinki: The Sibelius Academy of Uniarts Helsinki.

Partti, H. (2020). Preface: Ethics and inclusion in the education of professional musicians. In H. Partti & L. Coutts (Ed), Proceedings of the 23rd International Seminar of the ISME Commission on the Education of the Professional Musician (CEPROM), online seminar: Ethics and inclusion in the education of professional musicians (pp. 7–13). Malvern: International Society for Music Education.

Partti, H. (2019). Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pyrkii edistämään tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 22(1–2), 174–178.

Partti, H., Talvitie, R., Klami, M., Leinonen, M., & Ahola, A. (2019, December 20). Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa? [University of the Arts Helsinki blog post]. https://blogit.uniarts.fi/kirjoitus/miten-tasa-arvoa-voi-edistaa-taidemusiikissa/

Partti, H. (2019).Pokela, Eeva-Leena. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–, artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-010088

Partti, H. (2018). Pääsy sallittu! Jokainen saa säveltää. [Access permitted! Eveyone may compose.] Opus1–sävellyspedagogiikan aineistopankki, www.opus1.fi

Partti, H. (2017). Happy Birthday to Finnish Music Education! Finnish Music Quarterly, 50-51.

Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa. [In the footsteps of creative music making. Composers in the school of the future.] Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Partti, H. (2015, February 26). Advancing student well-being through a culture of activism. [Reflective Conservatoire Conference 2015 blog post]. Retrieved from https://rcconference.wordpress.com/conference-blog/visioning-the-curriculum-blog/heidi-partti/

Partti, H., Westerlund, H. & Björk, C. (2013). Oppimiskäsitykset reflektiivisen musiikkikasvattajan toiminnan ohjaajina. In H.M. Nikkanen, M­L Juntunen & H. Westerlund (Eds.), Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä (pp. 54–70). Jyväskylä, Finland: PS-­Kustannus.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Säveltäjyyden merkitykset osallistumisen kulttuurissa ja tulevaisuuden musiikkikasvatuksessa [Meanings of composership in the participatory culture and future music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (Eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen – pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (pp. 23–32). Helsinki: Opetushallitus [Finnish National Board of Education].

Partti, H. (2013). Uudistuva muusikkous ­hanke tutkii musiikin luovia työtapoja ja säveltämistä kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 16(1), 47–54.

Partti, H. (2012). Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship and changing values in (in)formal music communities. Helsinki: Sibelius Academy, Studia Musica 50.

Partti, H. (2012). Lectio praecursoria. The Finnish Journal of Music Education 15(2), 84–89.

Partti, H. (2012). Oopperaa osallistumisen kulttuurissa. Kaikille avoin Opera by You -verkkoyhteisö loi oopperan kansainvälisenä yhteistyönä. Rondo-lehti 7, 26–27.

Partti, H. (2011). Pentacon-verkosto – yhteistyössä ja avoimuuden hengessä. Äänenkuljettaja 6 (Nov, 27), 11.

Partti, H. & Robertson, A. (2011). Working through a playground: A review of the 3rd International Conference on Narrative Inquiry in Music Education: Narrative Soundings. The Finnish Journal of Music Education 14(1), 127–131.

Partti, H. (2011). Sibelius-Akatemian tutkimushanke selvittää, kuinka ooppera syntyy verkkoyhteisössä – vai syntyykö? Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education, 14(1), 134.

Korpela, P., Kuoppamäki, A., Laes, T. Miettinen, L., Muhonen, S., Muukkonen, M., Nikkanen, H., Ojala, A., Partti, H., Pihkanen T. & Rikandi, I. (2010). Music Education in Finland. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 16–31). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

Partti, H. (2010). I Learned It Through The Grapevine. Agency and participation in a changing culture of musical learning. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 192–205). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

Partti, H. (2009).  Book review: Lucy Green: Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. Music Education Research 11(2), 279–282.

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä korostuvat yhteisön ja oman musiikin tekemisen tärkeys. Unisono 3, 5.

Webbplatser