Heidi Partti

Introduktion

Olen tutkinut musiikin opettamiseen, oppimiseen, asiantuntijuuden kasvuun ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä useista näkökulmista ja erilaisissa ympäristöissä verkkoyhteisöistä aina nepalilaiseen perinnemusiikkiin. Tutkimustyössäni olen kiinnostunut globaalien muutosten ilmentymistä taide- ja musiikkikasvatuksen kentällä. Erityisesti tasa-arvoon ja ekososiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä etiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä.

Toimin Sibelius-Akatemian tutkimusetiikan tukihenkilönä, eli minuun saa olla yhteydessä, mikäli hyvään tieteelliseen käytäntöön tai niiden loukkausepäilyihin liittyvät kysymykset mietityttävät.

https://orcid.org/0000-0002-3098-5707

Webbplatser