Tuuli Talvitie

Introduktion

Tu­u­li Tal­vi­tie är Sibelius-Akademind pro­dekan för forsk­ning. Tuuli Talvitie tog sin doktorsexamen från Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet 2010. Hon har arbetat vid Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet, vid den Nationella forskarskolan för musik och scenkonst, och i projekt ”Dansmusikens lokalhistoria och dess ljudtolkning” vid Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet som finansierades av Finlands Akademi.

Talvitie har deltagit i handledningsprocesser vid Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan Metropolia och Sibelius-Akademin. Hon har även arbetat i administrativa och arbetsledande befattningar på musikskolor sedan 2012, till exempel som rektor för Käpylä musikskola (2018-2022). 2022-2023 var hon dekan ansvarig för Sibelius-Akademins avdelning för musikpedagogik, jazz och folkmusik.

Talvitie valdes på grund av hennes starka motivation att utveckla forskningsaktiviteter, samt för att hon demonstrerat att hon är en dynamisk personal och förändringsledare, kompetenser som krävs i tjänsten som prodekan för forskning enligt den nya organisationsmodellen.

Kontakt: Tuuli Talvitie, tuuli.talvitie (at) uniarts.fi, tel. 050 911 8897 eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tel. 0294 47 2000 (vaihde)