Doktorandskolan DocMus för klassisk musik

Vi ansvarar för doktorandutbildningen vid avdelningen för klassisk musik

Presentation

Vi är en forskningsenhet för utövande musik, komposition och musikteori samt kyrkomusik. Vår breda konstnärliga verksamhet omfattar musikens fält från antiken till modern musik. Vår doktorandskola har cirka 80 studerande inom tre utbildningsprogram (konstnärs-, forskar- och innovatörsutbildning). Vi uppmuntrar dem till en individuell konstnärs- och forskarprofil samt ett eget forskningssätt och forskarkultur.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och mångkonstnärlig och tar sig uttryck både i forskning utförd av enskilda forskare och i projekt med extern finansiering. Vi utvecklar forskningen i samarbete med Konstuniversitetets övriga forskningsaktörer. Vi erbjuder våra studerande och forskare ett aktivt samfund med internationella nätverk.

Kontaktinformation

Sirpa Järvelä sakkunnig
sirpa.jarvela@uniarts.fi

Se introduktionsvideon av vår doktorandutbildning (på engelska)

Studera hos oss