Kansainväliset mahdollisuudet Taideyliopistossa

Tarjoamme monia kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia vaihto-opiskelupaikoista verkostoitumismahdollisuuksiin. Tutustu miten kansainvälisyys voisi näkyä sinun opiskeluarjessasi.

Vaihto-opiskelu

Voit lähteä opiskelijavaihtoon Erasmus+- ja Nordplus-ohjelmien kautta tai partnerikorkeakoulujen kahdenvälisen sopimuksen perusteella. Lisäksi kaikilla akatemioilla on yksittäisiä yhteistyökouluja Euroopan ulkopuolella. Autamme myös kartoittamaan uusia vaihtoideoita.

Kansainvälinen yhteistyö osana opiskelua

Taideyliopistossa voit heittäytyä mukaan kansainvälisiin tuotantoihin, keskittyä yhteiseen työskentelyyn ja opiskeluun, ja verkostoutua kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Kuvataiteen opiskelijoille

Kuvataideakatemian kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa opiskelijoille ja alumneille muun muassa residenssiohjelmia ulkomailla, mentorointia, sekä vierailijaluentoja.

Musiikin opiskelijoille

Sibelius-Akatemian opiskelijana sinulle voi tarjoutua mahdollisuus osallistua niin erilaisiin kansainvälisiin orkesteri- ja oopperaprojekteihin kuin kansainvälisiin vierailuihin.

Esimerkiksi vuosittain järjestettävä Creative dialogue -työpaja tarjoaa instrumentalisteille ja säveltäjille mahdollisuuden työstää uusia teoksia kansainvälisessä yhteistyössä.

Yhteistyö Royal Conservatoire of Scotlandin (Glasgow, UK) kanssa puolestaan tarjoaa opettaja- ja opiskelijavierailuja sekä kapellimestari että orkesterisoitinten opiskelijoille.

Kansainvälinen LEAD!-orkesteriprojekti tarjosi nuorille muusikoille valmennusta ja mentorointia johtajuuden, vuorovaikutustaitojen ja toimialatietoisuuden kehittämiseksi.

Lukuvuonna 2022–2023 käynnistyi yhteistyö Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen sekä Colburn Music Academyn kesken. Sen puitteissa kamarimusiikkikokoonpanot ovat vierailleet oppilaitosten välillä konsertoimassa ja oppimassa toisiltaan.

Esittävien taiteiden ja kirjoittamisen opiskelijoille

Teatterikorkeakoulun useat koulutusohjelmat järjestävät intensiivikursseja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, joiden keskiössä on yhteinen työskentely ja opiskelu.

Norteas-verkoston kautta järjestetään myös vaihto- ja harjoittelumahdollisuuksia Baltiaan ja Pohjoismaihin – niin opiskelijoille kuin opettajille.

Lavastuksen, ääni- sekä valosuunnittelun opiskelijamme osallistuvat säännöllisesti Prahassa järjestettävään maailman suurimpaan skenografian festivaaliin (The Prague Quadrennial of Performance Design and Space).

CDPR-op­piai­nees­sa edel­ly­te­tään kah­den lu­ku­kau­den vaih­toa toi­ses­sa ver­kos­toon kuu­lu­vas­sa yli­opis­tos­sa. Itse läh­din Frank­fur­tiin.

Christy Poinsettia Ma Vertailevan dramaturgian ja esitystutkimuksen (CDPR) opiskelija

Kansainväliset vierailijat

Meillä vierailee vuosittain lukuisia opettajia yhteistyöoppilaitoksista. Esimerkiksi mestarikursseja on viikottain Sibelius-Akatemian eri ohjelmissa.

Vierailijaohjelmat ovat akatemiakohtaisia, lue lisää alla olevien linkkien kautta.

Mestarikurssiopettajien haastatteluja englanniksi

Tutustu aikaisempien mestarikurssien opettajiin lukemalla heidän haastattelunsa englanniksi.

Manu Theobald Clara Iannotta

Clara Iannotta is one of the esteemed guests at the ongoing Musica Nova festival in Helsinki. During her visit, she is giving a master class to the Sibelius Academy composing students and two open lectures to the public.

Lue lisää mestarikurssiopettajien haastatteluja englanniksi

Visiting professor Jin Hyun Kim: Arts studies offer plenty of possibilities to contribute to society

Meet the visiting lecturer: Pianist, chamber musician and Colburn professor Fabio Bidini

Kansainväliset urat

Kansainvälisesti arvostettu Taideyliopisto on kouluttanut tuhansia taitelijoita, joista moni tekee menestyksekästä kansainvälistä uraa.

Veikko Kähkönen Dalia Stasevska, Taideyliopiston Vuoden alumni 2022

Dalia Stasevska on kapellimestari, joka suoritti vuonna 2012 orkesterinjohdon diplomin Sibelius-Akatemiassa. Tänä päivänä Stasevska on yksi maailman kysytyimmistä kapellimestareista.

Lue lisää Taideyliopiston alumnien kansainvälistymistarinoita

Alum­ni­haas­tat­te­lus­sa tans­si­tai­tei­li­ja ja näyt­te­li­jä Anne Pa­ju­nen: Tämä on ma­ra­to­ni, eikä sprint­ti

“Mikä te­kee tai­tei­li­jan? Herk­kyys näh­dä asioi­ta, joi­ta muut ei­vät näe”, sa­noo me­dia­tai­tei­li­ja Adel Abi­din

En­sim­mäi­set opis­ke­li­jat val­mis­tu­vat ver­tai­le­van dra­ma­tur­gian ja esi­tys­tut­ki­muk­sen mais­te­rioh­jel­mas­ta

“Kan­nus­tan sii­hen, että saa olla kes­ken ja et­siä”, sa­noo dra­ma­tur­gi, näyt­te­li­jä ja muusik­ko Pau­la Ve­sa­la

Opiskelijat kertovat

Noin viidesosa opiskelijoistamme tulee muualta kuin Suomesta ja kansallisuuksia meillä on useita kymmeniä.

Myös meillä opiskelleet vaihto-opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja yliopiston vaihto-opiskelijakäytännöt ovat saaneet tunnustusta (Erasmus-palaute 2016–2017).

Taideyliopisto on valittu kansalliseksi Erasmus+ -liikkuvuustoimintojen Best practise -yliopistoksi.

Portrait of a student Christy Ma.
Kuva: Petri Summanen Christy Ma

Olen Christy Poinsettia Ma, ja olen hongkongilainen tanssija ja koreografi. Opiskelen vertailevaa dramaturgiaa ja esitystutkimusta (CDPR) Taideyliopistossa.

Lue muita opiskelijahaastatteluja englanniksi

Piano master student David Munk-Nielsen finds his everyday life at the Sibelius Academy international in many ways

Live Art and Per­for­mance Stud­ies mas­ter’s stu­dent: Per­for­mance art on the streets of Helsinki

Kysy lisää