Jenni Lättilä

Introduktion

Jen­ni Lät­ti­lä är Si­be­li­us-Aka­de­mins pro­dekan för konst­när­lig verk­sam­het. Lättilä har varit ledare och lärare för ämnesgruppen för sångmusik vid Sibelius-Akademin 2020-2023. Hon har en mångsidig konstnärlig karriär som operasångerska och liedartist samt konsertsolist. Hon har framgångsrikt deltagit i nationella och internationella tävlingar och har också arbetat som sånglärare och forskare.

Lättilä avlade doktorsexamen i musik vid Sibelius-Akademins DocMus-doktorandprogram år 2017 med en avhandling om känslomässigt arbete hos operasångare. Hon har även en magisterexamen från programmen för kyrkomusik samt sångmusik och opera.

Kontakt: Jenni Lättilä, jenni.lattila (at) uniarts.fi, tel. 050 462 8964 eller via ledningens assistent: pinja.puha(at)uniarts.fi, tel. 0294 47 2000 (vaihde)