Övningselever för lärarstuderande

Vi utbildar musik- och sångpedagoger inom flera olika ämnesgrupper. Under studietiden behöver de blivande lärarna övningselever.

Eleven får varje vecka musik- eller sånglektioner på Sibelius-Akademin av den lärarstuderande under överinseende och ledning av den handledande läraren. Vi söker ett flertal elever som spelar olika instrument eller sjunger, från de allra minsta nybörjarna till mer avancerade elever.   

Serviceavgifter

Serviceavgiften för övningselever är 170 euro/termin (340 euro/år). Den andra eleven i samma familj får syskonrabatt och betalar 130 euro/termin. Studerande på Konstuniversitetet betalar ingen serviceavgift. Fakturan skickas till hemadressen. När det gäller minderåriga övningselever skickas fakturan till vårdnadshavaren. Avgiften täcker 14 lektioner på hösten och 14 på våren.

Lektionerna är max 45 minuter. För de minsta eleverna är lektionen oftast på 30 minuter.

Målinriktade studier

Varje övningselev får en studieplan som utformas i enlighet med hans eller hennes syftemål och som uppdateras under årets lopp om det behövs. Syftet med verksamheten är att den lärarstuderande ska få en mångsidig yrkesprofil, varför man strävar efter att elevrepertoaren ska utgöra en helhet som omfattar många olika stilar. Att till exempel enbart arbeta med finslipning av något enstaka stycke inför en tävling är inte meningsfullt ur lärarutbildningens synvinkel.

I sin lärarpraktik lär sig Sibelius-Akademins studerande bl.a. att planera och utvärdera sin undervisning, utveckla sina färdigheter i pedagogisk interaktion och att undervisa i sitt eget instrument eller allsidigt i fråga om de tekniska och konstnärliga aspekter som är kopplade till den repertoar som ingår i läroämnet.

Övningseleven studerar som elev till lärarpraktikanten och den handledande lärare som har det övergripande ansvaret för utbildningen. Övningseleven förbinder sig att samarbeta såväl under såväl höstterminen som vårterminen och att samvetsgrant ägna sig åt sina hemläxor varje vecka. Som en del av studieplanen ingår även elevmatinéer och eventuella grupplektioner i studierna. Sibelius-Akademins övningselevsverksamhet omfattar inte separata studier i musikteori och gehör.

Solistiska nivåprestationer

Det ingår inte automatiskt i övningselevens rättigheter att avlägga nivåprestationer i solistiska ämnen. Examenstillfällen ordnas i enlighet med befintliga resurser. Eleverna får på begäran betyg över de studier de har bedrivit inom ramen för pedagogikundervisningen.

Kontakt

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi