Övningselever för lärarstuderande

Vi utbildar musik- och sångpedagoger inom flera olika ämnesgrupper. Under studietiden behöver de blivande lärarna övningselever.

Övningselever i pedagogik går varje vecka på spel- eller sånglektioner vid Sibelius-Akademin, där studeranden undervisar och de övervakas och handleds av en lärare vid Sibelius-Akademin. Som elever söker man många olika slags musiker och sångare, från små nybörjare till mycket långt framskridna. 

Ansökningstid

Ansökningstiden för läsåret 2022–2023 är 3.6.–8.8.2022. Vi meddelar de sökande om elevplatserna senast den 16.9.2022.

eller

Ansökan om att bli övningselev i pedagogik

Behovet av övningselever i pedagogik varierar årligen för olika instrument. För läsåret 2022–2023 söks övningselever till följande instrument och ämnesgrupper:

  • Avdelningen för klassisk musik: ackordeon, harpa, stråkinstrument (violin, altviolin, cello och kontrabas), kantele, gitarr, klarinett, klassisk sång, piano, orgel, fritt ackompanjemang (piano)
  • Avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik: sång i rytmmusik, folkmusik, Global Music, jazzmusik (ensemblelektioner), musikteknologi

Instrumentspecifika ansökningsanvisningar för övningselevstudier under läsåret 2022–2023:

Global Music
Ämnesgruppen Global Music välkomnar minst 8-åriga sökande från olika musikaliska och kulturella bakgrunder, från nybörjare till mer avancerade. Undervisning erbjuds på följande språk: engelska, arabiska, kinesiska, persiska och finska. Läs mer på den engelskspråkiga sidan.

Ackordeon
Till ackordeon söker man övningselever som är längre framskridna. Till exempel elever på grundnivå 3 eller längre vid musikinstitut som spelar både melodi- och standardbasackordeon.

Harpa
Som övningselever önskas musiker i olika åldrar, från nybörjare till längre framskridna. Eleven önskas i första hand ha ett eget instrument, men det är också möjligt att hyra instrumentet av privata aktörer. På basis av ansökningarna kallas en del av de sökande till en liten intervju som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Jazz
I ämnesgruppen jazz söker man också långt framskridna övningselever, till exempel musikstuderande eller andra proffs från andra genren. Inom jazz erbjuds vartannat år privatlektioner (från ojämna år under höstterminen, ansökan föregående vår) och ensemblelektioner (från jämna år under höstterminen). Under läsåret 2022–2023 erbjuds ensemblelektioner.

Stråkinstrument
Till stråkinstrument (violin, altviolin, cello och kontrabas) önskade vi både nybörjare och längre framskridna musiker i olika åldrar som övningselever. Vi behöver också engelskspråkkunniga övningselever för våra internationella studeranden.

  • Violin: En del av de sökande kallas på basis av ansökan till en liten intervju och ett provspel som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Klarinett
De pedagogiska studierna för klarinettstuderande ordnas i samarbete med Helsingfors konservatorium. Som övningselever söker man minst 8-åriga barn. En förutsättning är att framtänderna har bytts ut till permanenta. Till en början räcker det med intresse för klarinettspel, tidigare erfarenhet behövs inte. Dessutom söker man unga eller vuxna som redan har framskridit längre i klarinettspelandet.

Folkmusik
Till folkmusiken söker man övningselever för höstterminen 2022 särskilt för sång, violin, gitarr, harmonium och dragspel. Behovet är varierande och som elever väljs både personer som kommit långt i sina spelningsstudier och nybörjare och musiker på alla nivåer däremellan. Den sökande ska vara minst 8 år gammal. Obs! Undervisning endast under höstterminen 2022.

Kantele
Till kantele söker man två nybörjare i åldern 7–9 år. Även äldre nybörjare beaktas. Kantele och spelbord kan vid behov lånas av Sibelius-Akademin.

Gitarr
Som övningselev i gitarr önskar vi både nybörjare och längre framskridna musiker i olika åldrar. I år söker vi speciellt barn under 12 år som börjar spela gitarr eller redan har spelat ett eller två år. Vi handleder vid val av instrument i början av höstsäsongen om det inte finns något lämpligt sedan tidigare. På basis av ansökningarna kallas en del av de sökande till en liten intervju som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Klassisk sång
Den som ansöker om att bli övningselev i klassisk sång (Helsingfors) ska vara minst 18 år. Vi hoppas att den sökande har musicerat tidigare och kan läsa noter. En del av de sökande kallas på basis av ansökan till en provsång som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Piano
Som övningselev i piano antar vi 5–8-åriga nybörjare samt avancerade musiker som åtminstone avlagt de fördjupade studierna vid musikinstitutet (tidigare MOT-nivå). En del av de sökande kallas till ett litet prov och en intervju som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Fritt ackompanjemang av piano
Som övningselev i pedagogiken för fritt ackompanjemang av piano söker man musiker på många nivåer, allt från de som spelat en del till längre framskridna. Den sökande antas kunna läsa noter och nybörjare antas i viss mån kunna ackord. En del av de sökande kallas till ett litet prov och en intervju som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Rytmmusik, sång
Till sångpedagogik i rytmmusik söker man 12–30-åriga övningselever. En del av de sökande kallas på basis av ansökan till en provsång som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler i Helsingfors i augusti.

Orgel
Till orgel (Helsingfors och Kuopio) söker man särskilt 12–30-åriga övningselever med någon slags pianobakgrund.

Musikteknologi
Uppgifterna preciseras senare. Obs! Undervisning endast under vårterminen 2023.

Övningseleven ska också ha beredskap för distansundervisning medan coronasituationen lever.

Handläggning av ansökningar

Vi börjar behandla ansökningarna efter att ansökningstiden gått ut. Vi meddelar elevplatserna efter urvalsprocessen genom att kontakta de sökande per e-post. Som övningselev söker vi ofta elever i en viss ålder eller på en viss nivå beroende på vilka behov det finns i pedagogikundervisningen. Dessa behov varierar från år till år och vi kan endast erbjuda platser för en del av de sökande. 

Serviceavgifter

Serviceavgiften för övningselever är 170 €/termin (340 €/år). Systerrabatten är 130 €/termin för det andra barnet inom samma familj. För studerande och anställda vid Konstuniversitetet är övningselevverksamheten avgiftsfri.

Fakturorna skickas per e-post under höstterminen i oktober och under vårterminen i mars. En minderårig övningselevs räkning skickas till vårdnadshavaren.

OBS! Antalet undervisningstillfällen påverkar inte serviceavgiftens storlek, eftersom det inte är fråga om en avgift för undervisning. Om antalet undervisningstillfällen under terminen av skäl som inte beror på övningseleven är fem (5) eller färre, gottgörs dock en del av avgiften.

Målinriktade studier

För varje övningselev utarbetas en studieplan som motsvarar hens mål och som uppdateras enligt behov under årets lopp. Syftet är att utbilda lärarstuderanden till en mångsidig yrkesperson och därför strävar man efter att göra elevens repertoar till en mångsidig helhet med olika stilar. Genom undervisningspraktik lär sig studeranden vid Sibelius-Akademin bland annat att planera och bedöma sin undervisning, utveckla sina pedagogiska färdigheter och färdigheter i växelverkan samt på ett mångsidigt sätt undervisa i tekniska och konstnärliga aspekter i anslutning till sitt eget instrument eller sitt läroämnes repertoar.

Antalet undervisningstimmar varierar beroende på instrumentet, men i regel hålls det 14 lektioner under höstterminen och 14 under vårterminen. En undervisningstimme är högst 45 minuter. I undervisningen för små elever är en timme oftast cirka 30 minuter.

Övningseleven studerar som elev till en undervisningspraktikant och en handledande lärare med helhetsansvar. Hon förbinder sig till samarbete både under höst- och vårterminen och utför hemuppgifterna varje vecka omsorgsfullt. I studierna ingår också elevmatinéer och eventuella grupplektioner som en del av studieplanen.

Nivåprestationer i solistiska ämnen hör inte automatiskt till övningselevens rättigheter. Examenstillfällen ordnas enligt resurserna. Eleverna får på begäran ett betyg över slutförda pedagogiska studier.

Mer information

siba.harjoitusoppilaat@uniarts.fi