Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat Sibelius-Akatemiassa

Koulutamme soiton- ja laulunopettajia, jotka tarvitsevat opinnoissaan monen tasoisia harjoitusoppilaita.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat käyvät viikoittain Sibelius-Akatemiassa soitto- tai laulutunneilla, joilla opettaa opiskelija ja jota valvoo ja ohjaa Sibelius-Akatemian opettaja. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakuaika

Hakuaika lukuvuoden 2023–2024 opintoihin on 1.6.–7.8.2023. Ilmoitamme oppilaspaikoista hakijoille viimeistään 15.9.2023.

Hakeminen pedagogiikan harjoitusoppilaaksi

Pedagogiikan harjoitusoppilaiden tarve vaihtelee eri instrumenteissa vuosittain. Lukuvuodelle 2023–2024 harjoitusoppilaita haetaan seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

  • Klassisen musiikin osasto: harmonikka, harppu, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), kantele, kitara, klarinetti, klassinen laulu, klassinen piano, sävellys, urut, vanha musiikki (nokkahuilu, traverso), vapaa säestys (piano), vaskipuhaltimet (käyrätorvi, pasuuna, tuuba)
  • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin laulu, kansanmusiikki, Global Music, jazzmusiikki (yksilötunnit)

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 2023–2024 harjoitusoppilasopintoihin

Global Music
Global Musicin aineryhmä toivottaa tervetulleeksi vähintään 8-vuotiaat hakijat eri musiikillisista ja kulttuurisista taustoista, vasta-alkajista pidemmälle edistyneisiin lukuvuodeksi 2023–2024. Instrumenttiopetusta on arabialaiseen qanuuniin, iranilaiseen santooriin, lauluun ja globaaleihin lyömäsoittimiin. Opetusta on tarjolla seuraavilla kielillä: englanti, arabia, persia ja suomi.

Harmonikka
Harmonikkaan haetaan vasta-alkajia tai jo pari-kolme vuotta soittaneita oppilaita. Opetusta on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi.

Harppu
Harjoitusoppilaaksi toivotaan eri-ikäisiä soittajia, vasta-alkajista pidemmälle edistyneisiin. Oppilaalla toivotaan ensisijaisesti olevan oma soitin, mutta soitin on myös mahdollista vuokrata yksityisiltä tahoilta. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Jazz
Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 2023–2024 tarjolla on yksilötunteja.

Jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)
Toivomme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

  • Viulu: Osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon, joka järjestetään elokuussa 21.8.2023 Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Klarinetti
Klarinettiopiskelijoiden pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Konservatorion kanssa. Harjoitusoppilaiksi haetaan:

  • vähintään 8-vuotiaita lapsia, joiden etuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Alkuun riittää kiinnostus klarinetinsoittoa kohtaan, eikä aiempaa kokemusta tarvita. SEKÄ
  • klarinetinsoitossa jo pidemmälle edistyneitä nuoria tai aikuisia.

Kansanmusiikki
Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita syyslukukaudelle 2023 erityisesti viuluun, kevätlukukaudella 2024 taas viuluun ja harmoniin. Tarve on vaihteleva, ja oppilaiksi toivotaan niin pitkällä soitto-opinnoissaan olevia kuin aloittelijoitakin sekä kaikentasoisia soittajia siltä väliltä. Hakijan iän tulee olla vähintään 8 vuotta.

Huom! Opetusta joko syyslukukaudella 2023 tai kevätlukukaudella 2024 opintojaksosta riippuen.

Kantele
Kanteleeseen haetaan kahta 7–9-vuotiasta vasta-alkajaa. Myös vanhemmat vasta-alkajat huomioidaan. Kanteleen ja soittopöydän saa tarvittaessa lainaan Sibelius-Akatemialta. Lisäksi haetaan yhtä latvialaisen koklen soittamisesta kiinnostunutta vasta-alkajaa.

Kitara
Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun, joka järjestetään elokuussa 15.8.2023 Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Soittimen valinnassa ohjaamme syyskauden alussa, ellei sopivaa ole ennestään.   

Klassinen laulu
Klassisen laulun harjoitusoppilaaksi (Helsinki ja Kuopio) pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivomme, että hakija on harrastanut musiikkia aiemmin ja osaa lukea nuotteja. Osa hakijoista, jotka hakevat Helsinkiin, kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään elokuussa 24.8.2023 Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Kuopion koelauluista ilmoitetaan myöhemmin.

Piano (klassinen)
Pianon harjoitusoppilaiksi haemme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään musiikkiopiston syventävien opintojen näytön (entinen MOT-taso) suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan soittonäytteeseen ja haastatteluun, jotka järjestetään syyskuun alussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Pianon vapaa säestys
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haetaan monentasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja osaavan jonkin verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun, jotka järjestetään elokuussa 22.8.2023 Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Rytmimusiikki, laulu
Rytmimusiikin laulupedagogiikkaan haetaan 12–30-vuotiaita harjoitusoppilaita. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään 21.-23.8.2023 Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Sävellys
Sävellykseen saattaa olla tarjolla yksittäisiä oppilaspaikkoja kevätlukukaudelle 2024. Ilmoitathan hakulomakkeella kiinnostuksesi! Tieto paikoista vahvistuu syksyn 2023 aikana. Opintoja tarjotaan suomeksi ja/tai englanniksi.

Urut
Urkuihin (Helsinki) haetaan erityisesti 12–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla on jonkinlainen pianonsoittotausta.

Vanha musiikki (nokkahuilu ja traverso)
Haemme nokkahuiluun yhtä aloittelijatasoista harjoitusoppilasta. Traversoon haetaan puolestaan harjoitusoppilasta, jolla on jo aikaisempaa soittotaustaa soittimesta.

Vaskipuhaltimet (käyrätorvi, pasuuna ja tuuba)
Vaskipuhaltimiin (käyrätorvi, pasuuna ja tuuba) haetaan monenikäisiä ja -tasoisia – sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä – vähintään 7-vuotiaita harjoitusoppilaita. Haemme myös englanninkielisiä harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen ottamalla hakijoihin yhteyttä sähköpostitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita riippuen siitä, minkälaisia tarpeita pedagogiikkaopetuksessa kulloinkin on. Nämä tarpeet vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. 

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle harjoitusoppilastoiminta on maksutonta, mikäli opiskelija tai henkilökunnan jäsen toimii itse harjoitusoppilaana.

Laskut lähetetään sähköpostitse syyslukukaudella loka-marraskuussa ja kevätlukukaudella maaliskuussa. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle.

HUOM! Opetuskertojen lukumäärä ei vaikuta palvelumaksun suuruuteen, sillä kyseessä ei ole maksu opetuksesta. Kuitenkin, jos saatujen opetuskertojen määrä on harjoitusoppilaasta riippumattomista syistä lukukauden aikana viisi (5) tai vähemmän, hyvitetään maksusta osa.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii muun muassa suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Opetustuntien lukumäärä vaihtelee instrumentista riippuen, mutta lähtökohtaisesti tunteja pidetään 14 syyslukukaudella ja 14 kevätlukukaudella. Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Hän sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa.

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Lisätietoa

siba.harjoitusoppilaat@uniarts.fi