Pedagogiikan harjoitusoppilaat Sibelius-Akatemiassa

Koulutamme soiton- ja laulunopettajia, jotka tarvitsevat opinnoissaan monen tasoisia harjoitusoppilaita.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat käyvät viikoittain Sibelius-Akatemiassa soitto- tai laulutunneilla, joilla opettaa opiskelija ja jota valvoo ja ohjaa Sibelius-Akatemian opettaja. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakuaika

Hakuaika lukuvuoden 2021–2022 opintoihin on 1.6 – 8.8.2021. Ilmoitamme oppilaspaikoista hakijoille viimeistään 17.9.2021 (kansanmusiikki: 1.10. jälkeen).

Hakeminen pedagogiikan harjoitusoppilaaksi

Pedagogiikan harjoitusoppilaiden tarve vaihtelee eri instrumenteissa vuosittain. Lukuvuodelle 2021-2022 harjoitusoppilaita haetaan seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

  • Klassisen musiikin osasto: harmonikka, harppu, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), kantele, kitara, klarinetti, klassinen laulu, piano, urut, vapaa säestys (piano), musiikin hahmotustaidot (säveltapailu, musisointitaidot ja musiikinteorian perusteet)
  • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: kansanmusiikki, Global Music, jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 2021–2022 harjoitusoppilasopintoihin:

Global Music
Global Music’n aineryhmä toivottaa tervetulleeksi vähintään 8-vuotiaat hakijat eri musiikillisista ja kulttuurisista taustoista, vasta-alkajista pidemmälle edistyneisiin. Ks. tarkemmin englanninkielinen sivu.

Harmonikka
Harmonikkaan haetaan vasta-alkajia. Ensisijaisesti alle 10-vuotiaita lapsia, jotka aloittavat ensi syksynä harmonikansoiton tai jotka ovat jo soittaneet vuoden tai pari. Ohjaamme soittimen valinnassa heti syyskuun alussa, joten soitinta ei tarvitse hankkia kesän aikana ellei sopivaa ole vielä perheessä ennestään.

Harppu
Harjoitusoppilaaksi toivotaan eri-ikäisiä soittajia, vasta-alkajista pidemmällä oleviin. Oma soitin on toivottavaa, mutta soitin on myös mahdollista vuokrata yksityisiltä tahoilta. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun.

Jazz
Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 20212022 tarjolla on yksityistunteja.

Jousisoittimet
Jousisoittimiin (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso) toivoimme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

  • Viulu: alkeisiin haetaan erityisesti lapsia, myös englanninkielentaitoisia. Jatkotasolle haetaan myös vanhempia edistyneempiä oppilaita. Osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon 18.8. klo 14 alkaen Helsingin Musiikkitalolle.
  • Barokkiviuluun ja viola da gambaan haetaan kumpaankin yhtä harjoitusoppilasta. 

    Klarinetti
    Klarinettiopiskelijoiden pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Konservatorion kanssa. Harjoitusoppilaiksi haetaan vähintään 8-vuotiaita lapsia. Edellytyksenä on, että etuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Alkuun riittää kiinnostus klarinetinsoittoa kohtaan, aiempaa kokemusta ei tarvita.

Musiikin hahmotustaidot
Musiikin hahmotustaitojen (säveltapailu, musisointitaidot, musiikinteorian ja notaation perusteet) pienryhmäopetusta on lukuvuonna 202122 tarjolla englanniksi. Opetusaikataulut täsmentyvät elokuussa.

Kansanmusiikki
Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita eri instrumentteihin erikseen syys- ja kevätlukukausille. Tarve on vaihteleva ja oppilaiksi otetaan pitkällä soitto-opinnoissaan olevia sekä aloittelijoita. Hakijan iän tulee olla vähintään 8 vuotta. 

Kantele
Kanteleeseen haetaan yhtä vasta-alkajaa, iältään 7-9 vuotta, sekä yhtä pitemmällä opinnoissaan (vähintään entinen PT3) olevaa soittajaa. Kanteleen ja soittopöydän saa tarvittaessa lainaan Sibelius-Akatemialta.

Kitara
Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä aloittelijoita, että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun, jotka järjestetään pe 20.8. klo 15 alkaen Sibelius-Akatemian R-talolla tai etäyhteyksin.

Klassinen laulu
Klassisen laulun harjoitusoppilaaksi (Helsinki, Kuopio) pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivomme, että hakija on harrastanut musiikkia aiemmin ja osaa lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun. Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä (Helsingin hakijat) se järjestetään 25.8.2021 klo 16.00 alkaen ja kutsu lähetetään sähköpostitse viikolla 33. Kuopioon hakeneiden aikataulut täsmentyvät myöhemmin.

Piano
Pianon harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään musiikkiopiston syventävien opintojen näytön (entinen MOT-taso) suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.

Pianon vapaa säestys
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haetaan monen tasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja aloittelevien osaavan jonkun verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun, jotka järjestetään ma 23.8. ja ke 25.8. klo 15-18 Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä.

Rytmimusiikki, laulu
Rytmimusiikin laulupedagogiikkaan haetaan 1230 -vuotiaita harjoitusoppilaita. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään 23.-24.8. klo 15 alkaen Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä. Kutsu lähetetään hakijoille edellisellä viikolla.

Urut
Urkuihin (Helsinki ja Kuopio) haetaan erityisesti 12–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla on jonkinlainen  pianonsoittotausta.Valmius etäopetukseen tulee olla olemassa tai opetus voidaan mahdollisesti järjestää etäopetuksena osan lukuvuotta

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen ottamalla hakijoihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita riippuen siitä, minkälaisia tarpeita pedagogiikkaopetuksessa kulloinkin on. Nämä tarpeet vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. 

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle.

Musiikin hahmotustaitojen kurssimaksu muille kuin instrumentti- ja laulupedagogiikan harjoitusoppilaille 50€.

Laskut lähetetään sähköpostitse syyslukukaudella lokakuussa ja kevätlukukaudella maaliskuussa. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii muun muassa suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Opetustunteja pidetään 14 syyslukukaudella ja 14 kevätlukukaudella. Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Hän sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa. Harjoitusoppilaiksi valituille lapsille ja nuorille voidaan kiinnostuksen ja resurssien mukaan järjestää opetusta musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu) ja sävellyksen ja sovituksen alkeissa.

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Lisätietoa

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi