Pedagogiikan harjoitusoppilaat Sibelius-Akatemiassa

Koulutamme soiton- ja laulunopettajia, jotka tarvitsevat opinnoissaan monen tasoisia harjoitusoppilaita.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat käyvät viikoittain Sibelius-Akatemiassa soitto- tai laulutunneilla, joilla opettaa opiskelija ja jota valvoo ja ohjaa Sibelius-Akatemian opettaja. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakuaika

Hakuaika lukuvuoden 2020–2021 opintoihin on 8.6 – 12.8.2020. Ilmoitamme oppilaspaikoista hakijoille viimeistään 18.9.2020.

Hakeminen pedagogiikan harjoitusoppilaaksi

Pedagogiikan harjoitusoppilaiden tarve vaihtelee eri instrumenteissa vuosittain. Lukuvuodella 2020-2021 harjoitusoppilaita haetaan seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

 • Klassisen musiikin osasto: cembalo, harmonikka, harppu, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), huilu, traverso, kantele, kitara, klassinen laulu, piano, urut, vapaa säestys (piano), musiikin hahmotustaidot (säveltapailu, musisointitaidot ja musiikinteorian perusteet)
 • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: kansanmusiikki (kansanmusiikin aineryhmä), jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet (jazzmusiikin aineryhmä), musiikkiteknologia

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 2020–2021 harjoitusoppilasopintoihin:

 • Harmonikkaan haetaan jo pidemmällä opinnoissaan olevia, melodiabassoharmonikkaa soittavia oppilaita. Esim. musiikkiopistojen perustaso 3 tehneitä tai siitä pidemmällä olevia soittajia.
 • Harpun harjoitusoppilaaksi toivotaan eri-ikäisiä soittajia, vasta-alkajista pidemmällä oleviin. Oma soitin on toivottavaa, mutta soitin on myös mahdollista vuokrata yksityisiltä tahoilta.
 • Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla on yhtyetunteja.
 • Jousisoittimiin (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso) toivoimme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.
  • Viulun hakijat: alkeisiin haetaan erityisesti lapsia, myös englanninkielentaitoisia. Jatkotasolle haetaan myös vanhempia edistyneempiä oppilaita. Osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon.
  • Barokkiselloon ja viola da gambaan ei ole tulossa pediopetusta ensi lukuvuonna. 
 • Huilun harjoitusoppilaiksi haetaan pidemmällä opinnoissaan olevia noin 13-30-vuotiaita huilisteja, jotka ovat tehneet vähintään joko entisen peruskurssi 3 tai 3/3-tutkinnon.
 • Traverson harjoitusoppilaiksi haetaan kahta opiskelijaa
 • Klarinettiopiskelijoiden pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Konservatorion kanssa. Harjoitusoppilaiksi haetaan vähintään 8-vuotiaita lapsia. Edellytyksenä on, että etuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Alkuun riittää kiinnostus klarinetinsoittoa kohtaan, aiempaa kokemusta ei tarvita.
 • Musiikin hahmotustaitojen pedagogiikkaopiskelijat tarjoavat pienryhmäopetusta musiikin hahmotustaidoissa (säveltapailu, musisointitaidot, musiikinteorian ja notaation perusteet). Alustavasti on tarjolla:
  • englanninkielinen perustason ryhmä aikuisopiskelijoille tai englannin kielen taitoisille nuorille (suomenkielinen opettaja on paikalla ja auttaa tarvittaessa). Opetus torstaisin klo 17-18 syyslukukauden.
  • ”Improvisaatiosta analyysiin”: korvakuulosoittoon ja improvisointiin perustuva musiikin hahmotustaitojen kurssi perustaso 3:n suorittaneille soittajille (suomeksi). Kurssilla tutustutaan korvakuulosoittotehtävien kautta harmonisiin rakenteisiin, opetellaan laatimaan omia stemmoja ja samalla hahmottamaan harmoniaa sävelletystä musiikista. Kurssille voivat hakea myös yhtyeet. Opetus tapahtuu alustavasti viikonloppuperiodeina syyslukukaudella.
 • Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita eri instrumentteihin erikseen syys- ja kevätlukukausille. Tarve on vaihteleva ja oppilaiksi otetaan pitkällä soitto-opinnoissaan olevia sekä aloittelijoita. Hakijan iän tulee olla vähintään 8 vuotta. 
 • Kanteleeseen haetaan kahta vasta-alkajaa, iältään 7 – 9 v. tai soittoa aloitteleva aikuisopiskelija.  Aikaisempaa kokemusta musiikista tai soittamisesta ei tarvitse olla.  Soittimena käytämme Suomalaista 38-kielistä kannelta. Kanteleen ja soittopöydän saa lainaksi Sibelius-Akatemialta.
 • Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä n. 7–10 -vuotiaita aloittelijoita, että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun.
 • Klassisen laulun harjoitusoppilaaksi (Helsinki) pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivoimme, että hakija on harrastanut musiikkia aiemmin ja osaa lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään 20.8.2020 klo 15.00 alkaen Helsingissä. Kutsu lähetetään sähköpostitse viikolla 33.
 • Musiikkiteknologiaan haetaan kaiken ikäisiä opiskelijoita, joilla on kiinnostusta musiikin tekoon tietokoneella ja musiikkiharrastustaustaa.
 • Pianon harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään musiikkiopiston syventävien opintojen näytön (entinen MOT-taso) suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.
 • Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haetaan monen tasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja aloittelevien osaavan jonkun verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.
 • Rytmimusiikin lauluun (pop/jazzlaulu) ei ole tulossa pediopetusta ensi lukuvuonna.
 • Urkuihin haetaan erityisesti 8–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla ei välttämättä tarvitse olla pianonsoittotaustaa.

Valmius etäopetukseen tulee olla olemassa tai opetus voidaan mahdollisesti järjestää etäopetuksena osan lukuvuotta

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen ottamalla hakijoihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita riippuen siitä, minkälaisia tarpeita pedagogiikkaopetuksessa kulloinkin on. Nämä tarpeet vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. 

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Ne puhallinsoitinten (ja mahdolliset muidenkin soitinten) oppilaat, jotka tulevat musiikkiopisto- tai konservatorioyhteistyön kautta, eivät maksa lukukausimaksua SibAan, vaan vain omaan kotiopistoonsa.

Musiikin hahmotustaitojen kurssimaksu muille kuin instrumentti- ja laulupedagogiikan harjoitusoppilaille 50€.

Laskut lähetetään sähköpostitse syyslukukaudella lokakuussa ja kevätlukukaudella maaliskuussa. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle. Maksu sisältää 14 opetuskertaa syksyllä ja 14 keväällä.

Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii muun muassa suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Hän sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa. Harjoitusoppilaiksi valituille lapsille ja nuorille voidaan kiinnostuksen ja resurssien mukaan järjestää opetusta musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu) ja sävellyksen ja sovituksen alkeissa.

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Yhteystiedot

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi