Pedagogiikan harjoitusoppilaat Sibelius-Akatemiassa

Koulutamme soiton- ja laulunopettajia, jotka tarvitsevat opinnoissaan monen tasoisia harjoitusoppilaita.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat käyvät viikoittain Sibelius-Akatemiassa soitto- tai laulutunneilla, joilla opettaa opiskelija ja jota valvoo ja ohjaa Sibelius-Akatemian opettaja. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakeminen pedagogiikan harjoitusoppilaaksi

Pedagogiikan harjoitusoppilaiden tarve vaihtelee eri instrumenteissa vuosittain. Lukuvuodella 2019-2020 harjoitusoppilaita haettiin seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

  • Klassisen musiikin osasto: cembalo, harmonikka, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), huilu, traverso, kantele, kitara, klassinen laulu, piano, urut, vapaa säestys (piano)
  • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin (pop/jazz) laulu (musiikkikasvatuksen aineryhmä), kansanmusiikki (kansanmusiikin aineryhmä), jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet (jazzmusiikin aineryhmä), musiikkiteknologia

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen ottamalla hakijoihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita riippuen siitä, minkälaisia tarpeita pedagogiikkaopetuksessa kulloinkin on. Nämä tarpeet vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. 

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Palvelumaksua ei peritä Taideyliopiston opiskelijoilta ekä puhaltimien harjoitusoppilailta, joissa opetus järjestetään musiikkioppilaitoksissa ja kulurakenne poikkeaa muista instrumenteista. 

Lasku lähetetään kotiosoitteeseen. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle. Maksu sisältää 14 opetuskertaa syksyllä ja 14 keväällä.

Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii muun muassa suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Hän sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa. Harjoitusoppilaiksi valituille lapsille ja nuorille voidaan kiinnostuksen ja resurssien mukaan järjestää opetusta musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu) ja sävellyksen ja sovituksen alkeissa.

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Yhteystiedot

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi