Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat Sibelius-Akatemiassa

Koulutamme soiton- ja laulunopettajia, jotka tarvitsevat opinnoissaan monen tasoisia harjoitusoppilaita.

Pedagogiikan harjoitusoppilaat käyvät viikoittain Sibelius-Akatemiassa soitto- tai laulutunneilla, joilla opettaa opiskelija ja jota valvoo ja ohjaa Sibelius-Akatemian opettaja. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Hakuaika

Hakuaika lukuvuoden 2022–2023 opintoihin on 3.6.–8.8.2022. Ilmoitamme oppilaspaikoista hakijoille viimeistään 16.9.2022.

Hakeminen pedagogiikan harjoitusoppilaaksi

Pedagogiikan harjoitusoppilaiden tarve vaihtelee eri instrumenteissa vuosittain. Lukuvuodelle 2022–2023 harjoitusoppilaita haetaan seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

  • Klassisen musiikin osasto: harmonikka, harppu, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), kantele, kitara, klarinetti, klassinen laulu, piano, urut, vapaa säestys (piano)
  • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin laulu, kansanmusiikki, Global Music, jazzmusiikki (yhtyetunnit), musiikkiteknologia

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 2022–2023 harjoitusoppilasopintoihin:

Global Music
Global Musicin aineryhmä toivottaa tervetulleeksi vähintään 8-vuotiaat hakijat eri musiikillisista ja kulttuurisista taustoista, vasta-alkajista pidemmälle edistyneisiin. Opetusta on tarjolla seuraavilla kielillä: englanti, arabia, kiina, persia ja suomi. Ks. tarkemmin englanninkielinen sivu.

Harmonikka
Harmonikkaan haetaan jo pidemmällä olevia harjoitusoppilaita, esim. musiikkiopistojen perustaso 3 -tasoisia tai sitä pidemmällä olevia oppilaita, jotka soittavat sekä melodia- että standardibassoharmonikkaa.

Harppu
Harjoitusoppilaaksi toivotaan eri-ikäisiä soittajia, vasta-alkajista pidemmälle edistyneisiin. Oppilaalla toivotaan ensisijaisesti olevan oma soitin, mutta soitin on myös mahdollista vuokrata yksityisiltä tahoilta. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Jazz
Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 2022–2023 tarjolla on yhtyetunteja.

Jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)
Toivomme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

  • Viulu: Osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Klarinetti
Klarinettiopiskelijoiden pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin Konservatorion kanssa. Harjoitusoppilaiksi haetaan:

  • vähintään 8-vuotiaita lapsia, joiden etuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Alkuun riittää kiinnostus klarinetinsoittoa kohtaan, eikä aiempaa kokemusta tarvita. SEKÄ
  • klarinetinsoitossa jo pidemmälle edistyneitä nuoria tai aikuisia.

Kansanmusiikki
Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita syyslukukaudelle 2022 erityisesti lauluun, viuluun, kitaraan, harmoniin sekä haitariin. Tarve on vaihteleva, ja oppilaiksi toivotaan niin pitkällä soitto-opinnoissaan olevia kuin aloittelijoitakin sekä kaikentasoisia soittajia siltä väliltä. Hakijan iän tulee olla vähintään 8 vuotta.

Huom! Opetusta vain syyslukukaudella 2022.

Kantele
Kanteleeseen haetaan kahta 7-9-vuotiasta vasta-alkajaa. Myös vanhemmat vasta-alkajat huomioidaan. Kanteleen ja soittopöydän saa tarvittaessa lainaan Sibelius-Akatemialta.

Kitara
Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. Tänä vuonna haemme erityisesti alle 12-vuotiaita lapsia, jotka aloittavat kitaransoiton tai ovat soittaneet jo vuoden tai pari. Soittimen valinnassa ohjaamme syyskauden alussa, ellei sopivaa ole ennestään. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan pieneen haastatteluun, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Klassinen laulu
Klassisen laulun harjoitusoppilaaksi (Helsinki) pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivomme, että hakija on harrastanut musiikkia aiemmin ja osaa lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Piano
Pianon harjoitusoppilaiksi haemme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään musiikkiopiston syventävien opintojen näytön (entinen MOT-taso) suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun, jotka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Pianon vapaa säestys
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haetaan monentasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja osaavan jonkin verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun, jotka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Rytmimusiikki, laulu
Rytmimusiikin laulupedagogiikkaan haetaan 12–30-vuotiaita harjoitusoppilaita. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään elokuussa Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä.

Urut
Urkuihin (Helsinki ja Kuopio) haetaan erityisesti 12–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla on jonkinlainen pianonsoittotausta.

Musiikkiteknologia
Musiikkiteknologian harjoitusoppilaiksi haetaan yli 12-vuotiaita esim. äänityksestä, miksauksesta tai äänen synteesistä kiinnostuneita. Huom! Opetusta vain kevätlukukaudella 2023.


Harjoitusoppilaan tulee olla varautunut myös etäopetukseen koronatilanteen eläessä.

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Ilmoitamme oppilaspaikoista valintaprosessin jälkeen ottamalla hakijoihin yhteyttä sähköpostitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita riippuen siitä, minkälaisia tarpeita pedagogiikkaopetuksessa kulloinkin on. Nämä tarpeet vaihtelevat vuosittain ja voimme tarjota paikkoja vain osalle hakijoista. 

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Taideyliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle harjoitusoppilastoiminta on maksutonta.

Laskut lähetetään sähköpostitse syyslukukaudella lokakuussa ja kevätlukukaudella maaliskuussa. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle.

HUOM! Opetuskertojen lukumäärä ei vaikuta palvelumaksun suuruuteen, sillä kyseessä ei ole maksu opetuksesta. Kuitenkin, jos saatujen opetuskertojen määrä on harjoitusoppilaasta riippumattomista syistä lukukauden aikana viisi (5) tai vähemmän, hyvitetään maksusta osa.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii muun muassa suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Opetustuntien lukumäärä vaihtelee instrumentista riippuen, mutta lähtökohtaisesti tunteja pidetään 14 syyslukukaudella ja 14 kevätlukukaudella. Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Hän sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa.

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Lisätietoa

siba.harjoitusoppilaat@uniarts.fi