Musikhusets orkesterakademi

Musikhusets orkesterakademi är en unik lärmiljö för framtidens yrkesmusiker.

Presentation

Musikhusets orkesterakademi är en samarbetsmodell för Musikhusets huvudaktörer, dvs. Konstuniversitetet vid Sibelius-AkademinRadions symfoniorkester (RSO) och Helsingfors stadsorkester (HSO), som tillhandahåller en unik lärmiljö för framtidens yrkesmusiker. Verksamheten för Musikhusets orkesterakademi inleddes hösten 2015. Verksamheten leds av orkestrarnas intendenter och Sibelius-Akademins dekan för avdelningen för klassisk musik samt professorn för kapellmästar- och orkesterutbildningen.

Verksamheten för orkesterakademin planeras i samarbete mellan yrkesorkestrarna och universitetet. Möjligheterna för Musikhusets huvudaktörer att göra en betydande pedagogisk insats är utomordentligt goda, även med internationella mått mätt, eftersom orkestrarna och Sibelius-Akademin arbetar tillsammans i det gemensamma huset varje dag. När framtidens musiker får utvecklas i samma hus som orkestervärldens bästa experter uppstår ett unikt utbildningskoncept. Orkesterakademins syfte är att med hjälp av utbildningen och publikarbetet stödja utvecklingen av det finländska musiklivet.

Musikhusets orkesterakademi planerar också att framföra samproduktioner av verk som kräver stora ensembler, samt att bredda samarbetet kring Musikhusets publikarbete. Dessutom förbinder sig Sibelius-Akademin att i fortsättningen arrangera den fortbildning som yrkesorkestrarna behöver

Orkesterakademins verksamhet

Kammarmusik

Hösten 2016 inledde musikerna i Helsingfors stadsorkester och de studerande i orkesterinstrument på Sibelius-Akademin ett nytt slags kammarmusiksamarbete. I serien Tillsammans! som hölls under hösten 2016 och fortsätter under våren 2017 spelar de studerande och yrkesmusiker kammarmusik före Helsingfors stadsorkesters konserter på kvällen. För orkestern innebär samarbetet en möjlighet att lära känna eventuella nya musikerkamrater.

Dirigenter och kompositörer

HSO och RSO bjuder vartannat år in kapellmästar- och tonsättarstuderande att arbeta med orkestern. Kapellmästarstuderanden får möjlighet att öva med en professionell orkester, och tonsättarstuderandena får feedback på sina verk samt råd om hur man skriver musik för olika instrument. Dessutom utses en av kapellmästarstuderandena på Sibelius-Akademin årligen till assistent åt RSO:s överkapellmästare och Sibelius-Akademins gästprofessor på orkester- och kapellmästarklassen Hannu Lintu.

Mästare och gesäller

Både HSO och RSO väljer årligen ut en av Sibelius-Akademins orkesterinstrumentstuderande till gesäller som får delta i orkestrarnas verksamhet under handledning av professionella musiker. Syftet är att ge de studerande värdefull arbetslivserfarenhet.

Musikhusets kör

Sibelius-Akademins körledningsstuderande erbjuds möjligheten att öva tillsammans med Musikhusets kör.

Deltagande konstnärlig verksamhet och publikarbete

Orkesterakademin ger också publiken intressanta perspektiv och fördjupad förståelse för det arbete bland kompositörer, musiker och kapellmästare som föregår en lyckad konsert genom föreläsningsserien Lär känna din orkester (Tunne orkesterisi) och matinéerna i Atso’s Corner med professor Atso Almila som värd. Musikhusets huvudaktörer deltar också i projektet Lyssna, jag komponerar! (Kuule! Minä sävellän), där finländska barn och unga får komponera under handledning av professionella musiker för en orkester bestående av professionella orkestermusiker.

Orkestermusikernas fortbildning, hälsa och välmående

Sibelius-Akademin utvecklar Konstuniversitetets öppna campus och utbudet av fortbildning för orkestrarnas utbildningsbehov. Orkesterakademin har också som syfte att utveckla utbildning och stödåtgärder för att förebygga typiska arbetshälsoproblem, t.ex. ergonomi, effektiva och säkra rutiner för repetitioner och övande samt coachning inför framträdanden. Syftet är också att tillsammans med musikmedicinska föreningen vidareutveckla samarbetsformer och stödja verksamheten vid den musikerpoliklinik som finns på Musikhuset.

Övriga samarbeten

Sibelius-Akademin samarbetar även när det gäller mästare-gesäller och kammarmusik med andra organisationer på musikområdet, som Tapiola Sinfonietta och Nationaloperan.

Kontaktuppgifter

Kaarlo Hildén
dekan, Konstuniversitetet Sibelius-Akademin
kaarlo.hilden@uniarts.fi
tfn 040 710 4312

Aleksi Malmberg
intendent, Helsingfors stadsorkester
aleksi.malmberg@hel.fi
tfn 040 163 8590

Tuula Sarotie
intendent, Radions symfoniorkester
tuula.sarotie@yle.fi
tfn 040 844 2666