Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) och doktorandutbildning

Forskningscentret som ingår i ett internationellt nätverk är banbrytande inom den konstnärliga forskningen om scenkonsten och dess pedagogik.

Introduktion

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorandutbildningen och forskningen vid Teaterhögskolan. Centret främjar konstnärlig scenkonstforskning och dess pedagogik vilken omfattar akademisk, tvärvetenskaplig och social forskning utförd inom konstnärliga medier. Tutke fungerar som en vägvisare inom den konstnärliga scenkonstforskningen och dess forskargemenskap är väl förankrad i internationella nätverk.

 

Bekanta dig med vår forskning

Forskningscentrumets ledning och professorer

Stödjande personal

Vilka är vi och vad gör vi?

Forska hos oss!

Vårt nätverk och våra forskningsevenemang

Vi verkar aktivt inom den internationella, framför allt inom den nordiska och inhemska forskningsgemenskapen. Carpa-konferensen, som vi arrangerar, samlar konstnärliga forskare från runt om i världen.

  • Colloquium on Artistic Research in Performing Arts – Carpa

    Vartannat år arrangerar Tutke en internationell konferens om konstnärlig forskning.

Vår publikationsserie