Tutkes gemenskap

Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) som verkar vid Konstuniversitetets Teaterhögskola är en aktiv gemenskap för konstnärliga forskare.

Tutkes gemenskapsverksamhet omfattar regelbundna forskarmöten, forskningsseminarier, gästföreläsningar och konferenser. Principerna för vår verksamhet omfattar transparens, demokrati, jämlikhet och respekt och stöd för den andres arbete.

Tutkes gemenskap består av konstnärliga forskare som befinner sig i olika skeden av sin karriär och betonar olika teman samt enhetens akademiska och administrativa personal. Vi erbjuder doktorander, postdoktorer och längre hunna forskare ett stödnätverk som gör det möjligt att arbeta utifrån många olika frågeställningar och tillvägagångssätt. De konstnärliga forskare som verkar inom Tutke utgör en internationellt nätverkande expertgemenskap som utvecklar konstforskningen på ett fördomsfritt och kritiskt sätt. Vi stöder de konstnärliga forskarnas verksamhet genom att erbjuda olika resurser, presentationsforum, publikationsplattformar och stödtjänster som främjar deras forskning. Samarbeten med och samspel mellan olika kunskapsområden och medieformer är välkomna.