Tutken yhteisö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa toimiva Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke on aktiivinen taiteilija-tutkijoiden yhteisö.

Tutken yhteisölliseen toimintaan kuuluvat säännölliset tutkijatapaamiset, tutkimusseminaarit, vierailuluennot ja konferenssit. Toimintamme periaatteita ovat läpinäkyvyys, demokraattisuus, tasapuolisuus sekä toisen työn kunnioittaminen ja tukeminen.

Tutken yhteisö koostuu uransa eri vaiheissa olevista ja erilaisin painotuksin toimivista taiteilija-tutkijoista sekä yksikön akateemisesta ja hallinnollisesta henkilöstöstä. Tarjoamme tohtoriopiskelijoille, postdoc-tutkijoille ja varttuneille tutkijoille tukiverkoston, joka mahdollistaa monenlaiset taiteellisen tutkimuksen kysymyksenasettelut ja lähestymistavat. Tutkessa toimivat taiteilija-tutkijat muodostavat kansainvälisesti verkottuneen taiteellisen ja akateemisen asiantuntijayhteisön, joka kehittää taiteellista tutkimusta ennakkoluulottomasti ja kriittisesti. Tuemme taiteilija-tutkijoiden toimintaa tarjoamalla erilaisia resursseja, esiintymisfoorumeita, julkaisualustoja ja tukipalveluita heidän tutkimuksensa edistämiseen. Yhteistyö ja vuorovaikutus eri oppialojen tai mediamuotojen kanssa on tervetullutta.