Hanna Järvinen

  • Universitetslektor, T/Tutkimus, Teaterhögskolan

Introduktion

Dosentti, alana tanssihistoria, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 20 syyskuuta 2016

Filosofian tohtori (PhD), kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 24 syyskuuta 2003

Master of Arts, New York University, Performance Studies, syyskuu 2001

Filosofian maisteri (MA), kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 1 lokakuuta 1998

Keskeiset kirjat

Dancing Genius: The Stardom of Vaslav Nijinsky. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2014

(Marjatta Häti-Korkeilan, Jukka Kortin ja Riku Roihankorven kanssa) Teatteri ja media(t). Näyttämö ja tutkimus 5. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura 2014, www.teats.fi/julkaisut

(Leena Rouhiaisen kanssa) Tanssiva tutkimus: menetelmiä ja lähestymistapoja tanssintutkimukseen. Nivel3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2014 (e-versio: http://nivel.teak.fi/tanssiva-tutkimus/)

(Liisa Ikosen & Maiju Loukolan kanssa) Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet – From the Stage to Research: Methodological Challenges in Performing Arts. Näyttämö ja tutkimus 4. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura 2012, www.teats.fi/julkaisut

(Kimi Kärjen kanssa) Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Kulttuurihistoria – Cultural History 6, Turku: K&H 2005

Joitain artikkeleita

“Democratic Bodies? Reflections on ‘Postmodern Dance’ in the United States and Finland.” Nordic Journal of Dance 8:2, Winter 2017

“On the Author Function in Dance History.” Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (toim.), Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta. Näyttämö ja tutkimus 6, Teatterintutkimuksen seura 2016, http://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta/

”Corporeal Memories: A Historian’s Practice” teoksessa Thomas F. DeFrantz ja Philipa Rothfield (toim.): Choreography and Corporeality: Relay in Motion. New World Choreographies Series. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016

”Comedy Ballet as Social Commentary: Till Eulenspiegel (1916).” Dance Research 32:2, Winter 2014

”’They Never Dance’: The Choreography of Le Sacre du PrintempsAVANT IV: 3/2013 DOI: 10.12849/40302013.1012.0002

”’Great Horizons Flooded with the Alien Light of the Sun’: Le Sacre du Printemps in the Russian context.” Dance Research 31:1, Summer 2013

”’Dancing Back to Arcady’ – On Representations of Early Twentieth-Century Modern Dance.” Teoksessa Susanne Ravn ja Leena Rouhiainen (toim.), Dance Spaces: Practices of Movement. University of Southern Denmark Press, Odense 2012

“Failed Impressions: Diaghilev’s Ballets Russes in America.” Dance Research Journal 42:2, Winter 2010

“Historicizing aesthetic knowledge and perception in dance: kinaesthesia, proprioception and past corporeal knowledge.” Teoksessa Carolyn Birdsall, Maria Boletsi, Itay Sapir ja Pieter Verstraete (toim.), Ways of Knowing: (Un)doing Methodologies, Imagining Alternatives in the Humanities. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne 2009