Hanna Järvinen

Työnkuva

Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) johtajana vastaan keskuksen johtamisesta, tohtorikoulutettavien ja heidän ohjaajiensa nimeämisestä, sekä erinäisistä esitarkastukseen liittyvistä luvista. 

Yliopistonlehtorina opetan lähinnä kursseja tutkimusekspositioiden kirjoittamiseen ja epistemologiaan liittyen, erityisesti suhteessa omiin tutkimusintresseihini tanssi- ja esitystutkimuksen sekä queer-tutkimuksen ja dekolonialisaation risteyskohdissa. Ohjaan tohtoritöitä ja opetan myös säännöllisesti Teatterikorkeakoulun maisteriohjelmissa.

Pääasiallinen tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu tekijyyden, taiteen praktiikan ja kanonisaation historioihin, erityisesti näihin liittyviin sisällyttämisen ja ulossulkemisen piirteisiin. Olen toiminut vanhempana tutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Miten tehdä asioita esityksellä? 2016–2021; ja kanssajohtajana Ruotsin Tiedeakatemian työpajahankkeessa Spectral Collaborations, jota vetivät kanssani Karmenlara Ely Seidman (Østfoldin yliopisto, Norja) ja Cecilia Lagerström (Göteborgin yliopisto, Ruotsi). Olen Turun yliopiston dosentti alanani tanssihistoria ja vieraileva tutkija De Montfort Universityssä Leicesterissä. Lisäksi olen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin alumna (2004–2007). 

Esittely

Monografiani Dancing Genius: The Stardom of Vaslav Nijinsky (Palgrave Macmillan 2014) julkaistiin sekä painettuna kirjana että e-kirjana. Olen toimittanut sekä yksin että yhdessä kollegojeni kanssa useita teoksia ja oppikirjoja sekä taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu Ruukun erikoisnumeron. Olen julkaissut laajasti akateemisissa ja myös joissain ammattijulkaisuissa. Emily Wilcoxin (William & Mary) ja Thomas F. DeFrantzin (Northwestern) kanssa toimitan uutta 21st Century Dance -kirjasarjaa Bloomsbury Methuenille. 

Olen ollut aktiivitoimija useissa akateemisissa järjestöissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Näistä mainittakoon Teatterintutkimuksen seura, Society of Dance History Scholars ja Dance Studies Association, joiden hallituksissa olin useita vuosia. Vedän Choreography & Corporeality -työryhmää International Federation for Theatre Research -järjestön konferensseissa Rosemary Candelarion (University of Texas, Austin) kanssa; sekä Nordic Forum for Dance Research -järjestön tanssihistorian työryhmää Lena Hammergrenin (Tukholman yliopisto) kanssa.

Viimeisimmät tutkimusjulkaisut

Ks. https://orcid.org/0000-0001-9081-9906

”The World of Art in the Russian World: Post-Soviet Rewritings of Russian Ballet.” Tulossa teoksessa Annelies Van Assche, Dunja Njaradi, Igor Koruga, ja Milica Ivic, toim. (Post)Socialist Bodies: Uncovering Legacies in Dance. Lontoo: Bloomsbury

”Aesthetic, Hygienic, and Natural: Dancing Whiteness, 1890-1920.” Tulossa teoksessa Victor Ladron de Guevara, Roberta Mock, ja Hershini Bhana Young, toim. Routledge Companion to Bodies in Performance. Lontoo: Routledge 

Miten tehdä esityksellä? Esimerkkejä esityksen monimuotoisuudesta. Tulossa 2024. Tampere: Vastapaino 

“Staging a “Children’s Classic”, Teaching Racism: Pippi Longstocking (2005/2019).” Tulossa Journal of Adaptation in Film and Performance, 16:2, 2023

”Appropriation, Abstraction, and Appraisal: Modernist Legacies of Contemporary Dance.” Teoksessa Adrian Curtin, Nicholas Johnson, Naomi Paxton, ja Claire Warden, toim. The Edinburgh Companion to Modernism in Contemporary Theatre. Edinburgh: Edinburgh University Press 2023 (painossa) 

(Lena Hammergrenin, Petri Hopun, Elizabeth Svarstadin ja Astrid von Rosenin kanssa) “Choreographing Histories: Critical Perspectives on Dance Histories in Nordic Dance Practices and Scholarship.” Nordic Journal of Dance 14:1, 2023 (painossa)

“Taiteellisen tutkimuksen dekolonialisoinnista eli miksi miettiä taidetta muutenkin kuin Eurooppa-keskeisesti?” Teoksessa Laura Gröndahl, toim. Taiteellinen tutkimus. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 76. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2023 https://disco.teak.fi/taiteellinen-tutkimus/ 

(Kirsi Monnin ja Riikka Laakson kanssa) Näkökulmia tanssitaiteen historiaan ja nykypäivään. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2022; englanninnos tulossa 2023 

“On ‘Contemporaneity’ in Ballet and Contemporary Dance: Jeux in 1913 and 2016.” Teoksessa Kathrina Farrugia-Kriel ja Jill Nunes Jensen, toim. The Oxford Handbook of Contemporary Ballet. New York: Oxford University Press 2021 

“From Historical Materiality to Performance: Choreographic Functions of the Costumes in The Rite of Spring (1913).” Studies in Costume and Performance 6:1, 2021 

”Decolonise Nordic Dance.” Teoksessa Solveig Styve Holte, Ann-Christin Kongsness ja Venke Marie Sortland, toim. Koreografi/Choreography 2021, Oslo: Dansens hus 2021 

“Historical Materiality of Performance: On the Costumes of The Rite of Spring (1913).” Studies in Costume and Performance 5:2, 2020 

“Ballets Russes and Blackface.” Dance Research Journal 52:3, 2020; espanjankielinen käännös Eugenia Cadús, Sofía Rypka, Ana Pellegrini, Ayelen Clavin, Aldana Iglesias, Belén Arenas Arce ja Irene de la Puente ilmestyy 2023

“Materiaalin muisti: Kevätuhrin puvustuksen kertomaa.” Teoksessa Tua Helve, Outi Lahtinen ja Marja Silde, toim. Muisti, arkisto, esitys. Näyttämö ja tutkimus 8. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura 2020 

(Annette Arlanderin, Tero Nauhan ja Pilvi Porkolan kanssa) “Miten tehdä asioita tutkimuspäivillä? katsaus ’Miten tehdä asioita esityksellä?’ (2016–2020) hankkeeseen.” Teoksessa Tua Helve, Outi Lahtinen ja Marja Silde, toim. Muisti, arkisto ja esitys. Näyttämö ja tutkimus 8. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura 2020 

(Tero Nauhan, Annette Arlanderin ja Pilvi Porkolan kanssa) Performanssifilosofiaa. Nivel 12. Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2019, online: https://nivel.teak.fi/performanssifilosofiaa/