Taru Koivisto

Taru Koivisto on tutkijatohtori Tutkimusinstituutissa ja CERADA-tutkimusverkoston jäsen. Tällä hetkellä hän työskentelee “Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakouluksessa” -hankkeessa (2023–2027, Suomen Akatemia). Koivisto on toiminut tutkijana “Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi” -selvityshankkeessa (Artwell, 2022–2023, Valtioneuvoston kanslia), vierailevana tutkijana (Alfred Kordelinin säätiö, 2023) sekä tutkija-kehittäjänä Kreativ personcentrerad vårdkonst -hankkeessa (Åbo Akademi, 2021–2024). Hän on johtanut etämusiikkiterapian käyttöä kartoittavaa tutkimushanketta (2022–2023, Kelan tutkimusrahoitus). 

Koiviston väitöstutkimus valmistui vuonna 2022. Monitapaustutkimus käsitteli musiikkialan ammattilaisten laajenevaa ammatillisuutta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Osatutkimukset toteutettiin vastasyntyneiden teho-osastolla, ikääntyneiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneen sairaalan infektio- ja ortopedisella osastolla sekä saattohoidossa. Väitöstutkimuksensa ajan Koivisto oli affilioituneena ArtsEqual-hankkeen Arts in health, welfare, and care -tutkimusryhmään. 

Koivisto toimii musiikkiterapian vastuuopettajana Avoimen kampuksen Näköaloja taideterapioihin -koulutuksessa sekä vastuuopettajana Global music -aineryhmän Cultural diversity and music research -opintojaksolla. Hän kuuluu Suomen taidekasvatuksen tutkimusseuran johtokuntaan ja on ollut mukana monien kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusverkostojen, kolmannen sektorin ja ammatillisten verkostojen toiminnassa.