Ulla-Britta Broman-Kananen

  • Vieraileva tutkija, Historiafoorumi, Research hub

Esittely

Utbildning:

Fil.mag. Helsingfors Universitet

Musiklärare, Sibelius-Akademin

Musikdoktor, Sibelius-Akademin

Pågående forskningsprojekt:

’Opera på svenska i Finland: Nya Teaterns och Inhemska Operasällskapets iscensättningar av svenska språket med opera 1870 och 1880’. Bokprojekt.

’Jean Sibelius och familjen Achtés korrespondens’, tillsammans med Anne Kauppala och Timo Virtanen. Brev-edition.

’A Woman or a Demon: Carmen in late 19th century Norden’, artikel för antologin Carmen abroad, red. Richard Langham Smith och Clair Rowden. Cambridge: Cambridge University Press.  

’Cantatricerna Achtés korrespondens’, tillsammans med Anne Kauppala. Brev-edition.

Tidigare forskningsprojekt: 

’The Finnish Opera Company (1873–1879) from a Microhistorical Perspective: Performance Practices, Multiple Narrations, and Polyphony of Voices’(FOC, finansierat av Finlands Akademi 2010–2013). Tillsammans med Anne Kauppala, Pentti Paavolainen, Ilona Pikkanen. 

’Opera on the Move in the Nordic Countries; Touring Artists and the Construction of National Identities in the Long 19th Century’”Opera on the Move” (finansierat av NOS-HS  2013–2017). Tillsammans med Anne Kauppala, Owe Ander (Stockholms Universitet), Jens Hesselager (Köpenhamns Universitet)

’Quality as Dialogue and Time’. Forskardoktorprojekt (finansierat av Finlands Akademi 1.1.2007 – 31.12.2009.