Sari Karttunen

  • Yliopistotutkija, Y/Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Taideyliopisto