Sari Karttunen

  • Yliopistotutkija, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Research hub