Sari Karttunen

  • Yliopistotutkija, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Tutkimus ja tohtorikoulutus
    Vieraileva tutkija, Tutkimusinstituutti, Tutkimus ja tohtorikoulutus