Sari Karttunen

  • University Researcher, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, University of the Arts Helsinki