Pianonsoiton historia Suomessa

Tutkimushanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria ja taustaa.

Esittely

Annikka Konttori-Gustafsson tekee tutkimusta Margit Rahkosen aloittamassa hankkeessa ”Pianonsoiton historia Suomessa”. Hanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria, sen taustaa, käytäntöjä ja soivaa perinnettä lähtökohtanaan kotimaisen ja kansainvälisen musiikkikulttuurin vuorovaikutus eri aikoina. DocMus-tohtorikoulun järjestämien symposiumien (2014, 2016 ja 2018) tarkoituksena on ollut kartoittaa aiheen parissa tehtävää tutkimusta ja saattaa yhteen niin tutkijoita ja pedagogeja kuin esiintyviä taiteilijoita ja pianonsoiton opiskelijoita.

Julkaisut

Hankkeessa on julkaistu antologiat ”Kartanoista kaikkien soittimeksi. Pianonsoiton historiaa Suomessa” (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 8, toim. Margit Rahkonen, Annikka Konttori-Gustafsson & Markus Kuikka), sekä ”Kartanoista kaikkien soittimeksi II. Pianonsoiton historiaa Suomessa” (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 13, toim. Margit Rahkonen, Annikka Konttori-Gustafsson & Markus Kuikka).

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Pianonsoiton historia Suomessa

Ajankohta

01/2014