Pianospelets historia i Finland

Forskningsprojektet handlar om kulturen och bakgrunden för finsk pianospel.

Introduktion

Annika Konttori-Gustafsson är en forskare i ett forskningsprojekt som undersöker pianospelets historia i Finland. Projektet gestaltar pianospelets kultur, bakgrund, praxis och arv i Finland. Undersökningens utgångspunkt är växelverkan mellan inhemsk och utländsk musikkultur under olika tider. DocMus-forskarskolan har arrangerat symposium (2014, 2016 och 2018) vars avsikt har varit att kartlägga den undersökning som pågår i ämnet och att hämta samman inte bara forskare och pedagoger, utan också artister och de som studerar piano. Inom projektets ramar har även publicerats antologin Kartanoista kaikkien soittimeksi. Pianonsoiton historiaa Suomessa (i DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 8, red. Margit Rahkonen, Annikka Konttori-Gustafsson & Markus Kuikka).