Ulla Pohjannoro

 • Yliopistonlehtori, S/Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
 • +358407104284

Toimenkuva

 • Yliopistonlehtori DocMus-tohtorikoulussa; opetusta myös opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuudessa
 • Taideyliopiston julkaisutoimikunnan puheenjohtaja
 • Trio-lehden vastaava toimittaja
 • Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Julkaisufoorumin asiantuntijajäsen kirjallisuuden, taiteisen ja arkkitehtuurin arviointipaneelissa 2014–2017, 2018–21

Esittely

Sibelius-Akatemiassa vuodesta 1991. Valmistui Helsingin yliopistosta (FM 1990; pääaineina musiikkitiede ja kasvatustiede) sekä Helsingin Konservatoriosta (1986; pianonsoitonopettaja).

Tieteellinen tohtorintutkinto Taideyliopiston Sibelius-Akatemista 2013. Väitöskirja kognitiivisen psykologian alalta, aiheena säveltäjän ajattelu. Muu tutkimus käsittelee mm. ammattimuusikkojen tulevaisuuden osaamistarpeita sekä monikulttuurista musiikkikasvatusta.

Työura koostuu tutkimuksen lisäksi monipuolisista kehittämis- ja projektijohtotehtävistä yliopistossa ja suomalaisessa taidehallinnossa erilaisilla nimekkeillä: projektipäällikkö, täydennyskoulutussuunnittelija, orkesteri-intendentti ja festivaalituottaja. Tuottanut useita web-sivustoja.

Opetus

Tutkielmaseminaari (opettajan pedagogiset opinnot; 2018–)
Tutkimustaidot: kirjasto tutkimusresurssina, yhdessä Maaria Harviaisen kanssa (DocMus-tohtorikoulu; 2011–)
Johdatus empiirisiin tutkimusmenetelmiin (DocMus-tohtorikoulu; 2014–2016)
Tutkimus ja metodit (Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot; 2014–)
Taiteilijan intuitio (DocMus-tohtorikoulu; 2015)
Toimintatutkimus muusikon tutkimusmenetelmänä (DocMus-tohtorikoulu; 2012)

Tutkimus ja julkaisut

A1 Vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit

Pohjannoro, U. & Rousi, A. (2018). The modes of music information in a compositional process: A case study, Journal of Documentation 74(5), 987–1007. https://doi.org/10.1108/JD-10-2017-0141.

Pohjannoro, U. (2016). Capitalising on intuition and reflection: Making sense of a composer’s creative process. Musicæ Scientiæ, vol. 20(2), 207–234. https://doi.org/10.1177/1029864915625727

Pohjannoro, U. (2014). Inspiration and decision-making: A case study of a composer’s intuitive and reflective thought. Musicæ Scientiæ, vol. 18(2), 166–188. https://doi.org/10.1177/1029864914520848

Pohjannoro, U. (2012). Kuvittelusta kokeiluun, säännöistä rajoitteisiin. Tapaustutkimus säveltäjän intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun dynamiikasta. Musiikkikasvatus 15 (2), 3–37.

Pohjannoro, U. (2012). ”Se tieto tässä tehdessä kirkastuu.” Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta. Musiikki 42 (2), 7–39.

Pohjannoro, U. (2012). Stimulated recall -menetelmä luovan prosessin jäljittämisessä. Mahdollisuuksia, haasteita ja metodologista rajankäyntiä. Musiikkikasvatus 15 (1), 24–38.

Pohjannoro, U. (2008). Paikkoja polun varrella. Sävellysprosessin empiiristä tarkastelua. Musiikki 38 (3–4), 218–275. (Hyväksytty Sibelius-Akatemian tieteellisen koulutuslinjan lisensiaatin tutkielmana.)

Pohjannoro, U. (2007). Musiikkiteos ja tekijyys Paul Ricoœrin tekstin hermeneutiikassa. Synteesi 26 (3), 43–56.

B1 Vertaisarvioimattomat tutkimusartikkelit

Pohjannoro, U. (2018). Book review: Tasos Zembylas and Martin Niederauer, Composing processes and artistic agency: Tacit knowledge in composing. Musicæ Scientiæ 22 (2), 280–284. https://doi.org/10.1177/1029864918765934

Pohjannoro, U. (2013). Intuition hämärä hohde. Trio 2 (1), 102‒109.  http://hdl.handle.net/10138/160722

B2 Vertaisarvioimattomat tutkimusartikkelit antologioissa

Pohjannoro, U. (2001). Maailman musiikkeja koulumaailmaan. Teoksessa E. Pekkilä (toim.), Steel pan, mbalax ja gamelan—Tutkielmia maahanmuuttajamusiikeista. Studia Musicologia Universitatis Helsingiensis XII. Helsinki.

B3 Vertaisarvioimattomat konferenssiartikkelit

Pohjannoro, U. (2012). Tutkija säveltäjän työhuoneella. Stimulated recall -menetelmä säveltämisajattelun jäljittäjänä. Teoksessa A.-E. Pääkkölä (toim.) Suomen musiikkitiede 100 vuotta: juhlasymposiumin satoa. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 121–128.

Pohjannoro, U. (2005). ”Jäljellä oli enää yksi, joka oli uutta: se mikä oli vanhaa”. Säveltäjän työskentelyprosessi (2005). Teoksessa T. Eerola ja P. Toiviainen, (toim.) Suomen musiikintutkijoiden symposiumin satoa. Musiikin laitos, Jyväskylän yliopisto.

D4 Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit ja -selvitykset

Muukkonen, M., Pesonen, M. & Pohjannoro, U. (2011, toim.) Muusikko eilen, tänään ja huomenna. Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, loppuraportti. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 13. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Kanttorit 2010. Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 7. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 6/2010.

Pohjannoro, U. (2010). Näkymiä musiikkiopistojen tulevaisuuteen. Teoksessa T. Koskinen, P. Mustonen & R. Sariola (toim.) Taidekasvatuksen Helsinki. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisu. Helsinki: Helsingin kaupunki, 158–171.

Pohjannoro, U. (2010). Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen. Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 11. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 11/2010.

Pohjannoro, U.(2010). Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan. Kanttorien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 9. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 9/2010.

Pohjannoro, U. (2010). ”Rima nousee koko ajan”. Kapellimestareiden näkemyksiä orkestereiden tulevaisuudesta ja orkesterimuusikoiden tulevaisuuden osaamistarpeista. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 10. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 10/2010.

Pohjannoro, U. (2010). Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti. Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 5. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 5/2009.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Yleissivistävän koulun musiikinopetus ja -opettajat 2009. Kuntien sivistystoimenjohtajien näkemyksiä musiikinopetuksen järjestämisestä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 5. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 4/2010.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Kanttorit 2010. Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 7. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 6/2010.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2009). Musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien kouluttajat 2008. Selvitys musiikkioppilaitosten toimintaympäristöjen ja opettajien osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 1. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 3/2009.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2009). Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 2008. Selvitys orkestereiden toimintaympäristöjen ja muusikkojen osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 4. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 4/2009.

Pohjannoro, U. (2007). Työ, taide ja identiteetti. Luovan prosessin dialektiikkaa hegeliläisittäin. Finaali. Esittävän säveltaiteen ja tutkimuksen lehti 13 (2), 6–13.

Pohjannoro, U. (2003). Musiikkikasvatusteknologian tila Suomessa 2002. MOVE:n tutkimuksia nro 1. Helsinki: Kopijyvä.

Opinnäytteet

Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto
Pohjannoro, U. (1990). Pianonsoiton taito lapsilla. Painamaton pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tutkielma hyväksyttiin myös kasvatustieteen sivuaineiseksi laudatur-työksi.

Artikkeliväitöskirja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (tieteellinen)
Pohjannoro, U. (2013). Sävellyksen synty. Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta. Väitöskirja, Sibelius-Akatemia. Studia Musica 53. Helsinki: Unigrafia.

Verkkosivut

Hämäläinen Kati. Couperinin cembalokirjat [François Couperin: Pièces de clavecin I‒IV]. Toim. Ulla Pohjannoro. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 2013. URL http://sites.siba.fi/fi/web/couperin.

Murtomäki, Veijo, Oramo, Ilkka, Tuppurainen, Erkki, Hyvönen, Leena & Unkari-Virtanen, Leena. Muhi – Musiikinhistoriaa verkossa. Toim. Ulla Pohjannoro & Hami Kekkonen. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 1996. URL muhi.siba.fi.

Nuorvala, Juhani, Pohjannoro, Hannu & Länsiö, Tapani. 1900-luvun musiikin verkko-oppimateriaali. Toim. Ulla Pohjannoro. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 1993. URL http://www2.siba.fi/historia/1900/.

Asiantuntijuusalueet

 • julkaiseminen
 • julkaisusarjat
 • julkaisutoimikunta
 • tuntiopettaja
 • Trio-lehti
 • opetussuunnitelmat
 • verkkosivut
 • docmus-tohtorikoulu
 • tohtorikoulutus
 • musiikkitutkimus
 • musiikkikasvastus

Verkkosivut