Ulla Pohjannoro

Job description

 • Senior Adviser in the DocMus Doctoral School of Sibelius Academy
 • Secretary for the Sibelius Academy Publication Committee, member of the Uniarts Helsinki Publication Committee
 • Managing Editor of the Trio Journal
 • Pu laadunhallinnan ja opetussuunnittelun parissa
 • DocMus-laatukäsikirjan päivitysvastuu
 • Member of the Publication Forum of the Federation of Finnish Learned Sciences 2014–2017 (Panel of Literature, Arts, and Architecture)
 • Sessional lecturer, tutor and supervisor in DocMus Doctoral School

 

Introduction

Ulla joined the Sibelius Academy staff in 1991. She studied musicology and education at the Helsinki University (MA in 1990), and piano pedagogy at the Helsinki Conservatory (degree in 1986).

She received her doctorate from the University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy scholarly programme. Her dissertation was an empirical  study on the artistic thinking of a professional composer.  Her other research areas comprise professional musicians’ future competencies and intercultural music education, among others.

Besides research her career include management in higher education, musicianss’ continuing education, and art organizations (orchestra, festivals). She is also proficient in (web) project management.

Teaching

Introduction to empirical research methods (2014-)
Research and methods (Instrument Pedagogical Programme; 2014–)
Artistic intuition (2015)
Research skills and information retreival, in co-operation with Maaria Harviainen (2011–)
Action research for artists (2012)

Research and publications

Peer Revied Articles

Pohjannoro, U. & Rousi, A. (2018), The modes of music information in a compositional process: A case study, Journal of Documentation 74(5), 987–1007. https://doi.org/10.1108/JD-10-2017-0141.

Pohjannoro, U. (2016). Capitalising on intuition and reflection: Making sense of a composer’s creative process. Musicæ Scientiæ, vol. 20(2), 207–234. https://doi.org/10.1177/1029864915625727

Pohjannoro, U. (2014). Inspiration and decision-making: A case study of a composer’s intuitive and reflective thought. Musicæ Scientiæ, vol. 18(2), 166–188. https://doi.org/10.1177/1029864914520848

Pohjannoro, U. (2012). Kuvittelusta kokeiluun, säännöistä rajoitteisiin. Tapaustutkimus säveltäjän intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun dynamiikasta. [From imaginig to experienting, from rules to constraints. A case study of dynamics of intuitive and reflective thinking of a composer.] Musiikkikasvatus 15 (2), 3–37 [Finnish Journal of Music Education].

Pohjannoro, U. (2012). ”Se tieto tässä tehdessä kirkastuu.” Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta. [”I’ll know when I get there”. A case study of a composer’s intuitive and reflective thought.]  Musiikki 42 (2), 7–39 [Journal of the Finnish Musicological Society].

Pohjannoro, U. (2012). Stimulated recall -menetelmä luovan prosessin jäljittämisessä. Mahdollisuuksia, haasteita ja metodologista rajankäyntiä. Musiikkikasvatus 15 (1), 24–38 [Finnish Journal of Music Education].

Pohjannoro, U. (2008). Paikkoja polun varrella. Sävellysprosessin empiiristä tarkastelua. [Views along a pathway. Empirical observations over composing process.] Musiikki 38 (3–4), 218–275 [Journal of the Finnish Musicological Society]. (Hyväksytty Sibelius-Akatemian tieteellisen koulutuslinjan lisensiaatin tutkielmana.)

Pohjannoro, U. (2007). Musiikkiteos ja tekijyys Paul Ricoœrin tekstin hermeneutiikassa [Musical work and authorship in Paul Ricoœr’s hermeneutics]. Synteesi 26 (3), 43–56 [Journal of the Finnish Society for Aesthetics].

B1 Scholarly Articles, not peer reviewd

Pohjannoro, U. (2018). Book Review: Tasos Zembylas & Martin Niederauer, Composing processes and artistic agency: Tacit knowledge in composing. Musicae Scientiae 22(2), 280–284. https://doi.org/10.1177/1029864918765934

Pohjannoro, U. (2013). Intuition hämärä hohde. Trio 2 (1), 102–109. http://hdl.handle.net/10138/160722

B2 Articles in Scholarly Anthologies, not peer reviewed

Pohjannoro, U. (2001). Maailman musiikkeja koulumaailmaan. Teoksessa E. Pekkilä (toim.), Steel pan, mbalax ja gamelan—Tutkielmia maahanmuuttajamusiikeista. Studia Musicologia Universitatis Helsingiensis XII. Helsinki.

B3 Conference Articles, not peer reviewed

Pohjannoro, U. (2012). Tutkija säveltäjän työhuoneella. Stimulated recall -menetelmä säveltämisajattelun jäljittäjänä. Teoksessa A.-E. Pääkkölä (toim.) Suomen musiikkitiede 100 vuotta: juhlasymposiumin satoa. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 121–128.

Pohjannoro, U. (2005). ”Jäljellä oli enää yksi, joka oli uutta: se mikä oli vanhaa”. Säveltäjän työskentelyprosessi (2005). Teoksessa T. Eerola ja P. Toiviainen, (toim.) Suomen musiikintutkijoiden symposiumin satoa. Musiikin laitos, Jyväskylän yliopisto.

Other Scholarly Articles

Muukkonen, M., Pesonen, M. & Pohjannoro, U. (2011, toim.) Muusikko eilen, tänään ja huomenna. Näkökulmia musiikkialan osaamistarpeisiin. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, loppuraportti. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 13. Helsinki: Sibelius-Akatemia.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Kanttorit 2010. Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 7. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 6/2010.

Pohjannoro, U. (2010). Näkymiä musiikkiopistojen tulevaisuuteen. Teoksessa T. Koskinen, P. Mustonen & R. Sariola (toim.) Taidekasvatuksen Helsinki. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisu. Helsinki: Helsingin kaupunki, 158–171.

Pohjannoro, U. (2010). Näkökulmia musiikinopetuksen arkeen. Nuorten musiikkikasvattajien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 11. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 11/2010.

Pohjannoro, U.(2010). Näkökulmia seurakuntien musiikkitoimintaan. Kanttorien kokemuksia ja tulevaisuusnäkymiä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 9. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 9/2010.

Pohjannoro, U. (2010). ”Rima nousee koko ajan”. Kapellimestareiden näkemyksiä orkestereiden tulevaisuudesta ja orkesterimuusikoiden tulevaisuuden osaamistarpeista. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 10. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 10/2010.

Pohjannoro, U. (2010). Soitonopiskelua joustavasti ja yhteisöllisesti. Musiikkioppilaitosten kehitysnäkymiä rehtoreiden arvioimana. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 5. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 5/2009.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Yleissivistävän koulun musiikinopetus ja -opettajat 2009. Kuntien sivistystoimenjohtajien näkemyksiä musiikinopetuksen järjestämisestä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 5. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 4/2010.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2010). Kanttorit 2010. Kirkkoherrojen ajatuksia seurakuntien musiikkielämästä ja sen tulevaisuudesta. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 7. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 6/2010.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2009). Musiikkialan ammattilaisten ja harrastajien kouluttajat 2008. Selvitys musiikkioppilaitosten toimintaympäristöjen ja opettajien osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 1. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 3/2009.

Pohjannoro, U. & Pesonen, M. (2009). Orkesterimuusikot ja orkestereiden toimintaympäristöt 2008. Selvitys orkestereiden toimintaympäristöjen ja muusikkojen osaamisen tulevaisuusnäkymistä. Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive, osaraportti 4. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 4/2009.

Pohjannoro, U. (2007). Työ, taide ja identiteetti. Luovan prosessin dialektiikkaa hegeliläisittäin. Finaali. Esittävän säveltaiteen ja tutkimuksen lehti 13 (2), 6–13.

Pohjannoro, U. (2003). Musiikkikasvatusteknologian tila Suomessa 2002. MOVE:n tutkimuksia nro 1. Helsinki: Kopijyvä.

Theses

Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto
Pohjannoro, U. (1990). Pianonsoiton taito lapsilla. Painamaton pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Tutkielma hyväksyttiin myös kasvatustieteen sivuaineiseksi laudatur-työksi.

Artikkeliväitöskirja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (tieteellinen)
Pohjannoro, U. (2013). Sävellyksen synty. Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta. Väitöskirja, Sibelius-Akatemia. Studia Musica 53. Helsinki: Unigrafia.

Internet Sites

Hämäläinen Kati. Couperinin cembalokirjat [François Couperin: Pièces de clavecin I‒IV]. Toim. Ulla Pohjannoro. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 2013. URL [http://sites.siba.fi/fi/web/couperin].

Murtomäki, Veijo, Oramo, Ilkka, Tuppurainen, Erkki, Hyvönen, Leena & Unkari-Virtanen, Leena. Muhi – Musiikinhistoriaa verkossa. Toim. Ulla Pohjannoro & Hami Kekkonen. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 1996. URL [http:/www.siba.fi/muhi].

Nuorvala, Juhani, Pohjannoro, Hannu & Länsiö, Tapani. 1900-luvun musiikin verkko-oppimateriaali. Toim. Ulla Pohjannoro. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu. Sibelius-Akatemian verkkojulkaisu, 1993. URL [http://www2.siba.fi/historia/1900/].

Expertise

 • julkaiseminen
 • julkaisusarjat
 • julkaisutoimikunta
 • Trio-lehti
 • opetussuunnitelmat
 • verkkosivut
 • docmus-tohtorikoulu
 • tohtorikoulutus
 • musiikkitutkimus
 • musiikkikasvastus

Websites