Tanssi- ja teatteripedagogiikka

Tutustu toimintaamme, lue tanssi- ja teatterikasvatuksen uusimmista suunnista ja tutustu opetusharjoittelumahdollisuuksiin opiskelijoidemme kanssa.

Kuvaaja: Myrsky Ylänen

Esittely

Tanssin- ja teatteriopettajan maisteriohjelmissa korostuu taiteidenvälisyys, esittävän taiteen eri muotojen saumaton yhteys sekä uusien esitysmuotojen luominen ja tarkastelu tutkivalla otteella. Pedagoginen praktiikka nousee taiteellisesta toiminnasta, jossa lähtökohtana on ymmärrys vuorovaikutuksen laaduista. Koulutus ottaa huomioon moninaiset taustat ja valmiudet taidepedagogiseen toimintaan osallistumiselle.

Taideopettaja on yhteiskunnallinen toimija. Se tarkoittaa, että opettamisen ja oppimisen kysymysten lisäksi hän haluaa tarkastella kriittisesti alaan vaikuttavia rakenteita ja osallistua aktiivisesti alan perusteita koskevaan keskusteluun.

Kehitämme esittävän taiteen pedagogiikkaa ottaen huomioon:

  • lisääntyvän yhteiskunnallisen kompleksisuuden ja moninaisuuden
  • taide- ja esityskäsitysten ja –muotojen laajentumisen
  • oppimisen monipaikkaistumisen ja postdigitaalisen maailman tuomat haasteet ja mahdollisuudet
  • ajankäytön ja työkulttuurien pirstaloitumisen ja sen vaikutukset keskittymiseen ja läsnäoloon

Mitä on tanssi- ja teatteripedagogiikka Suomessa?

Suuntamme on kohti laajempia työkenttiä. Tulevaisuudessa tulee olemaan yhä useamman laisia tanssinopettajia ja teatteriopettajia.

Työmme taistelee ennakkoluulottomasti taiteeseen liittyvän kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen puolesta yhteiskunnallista eriarvoistumista, polarisoitumista sekä lasten ja nuorten lisääntyvää pahoinvointia vastaan.

Tulevaisuudessa taidetta ja kulttuuria arvostetaan nykyistä enemmän osana kaikkien ihmisten jokapäiväistä elämää.

Esittävän taiteen pedagogiikka tuo ihmisiä yhteen vaikuttumaan, vaikuttamaan, neuvottelemaan ja oppimaan.

Sijainti

Yhteystiedot

Opetusharjoittelu

Harjoittelujakso on maisteriohjelmissamme osa opintoja.

Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimus ja julkaisut

Tutustu ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja alojemme opinnäytteisiin.

Opettajamme ja henkilökuntamme

Tutustu hiljattain valmistuneisiin alumneihin

Opiskelu

Ohjelmiimme on haku joka toinen vuosi.

Video: Tutustu taiteellis-pedagogiseen tapahtumaan syksyltä 2023

Ajankohtaista