Teatteriopettaja, maisteri

Teatteriopettajan maisteriohjelmassa kohtaavat kriittinen ajattelu, taiteellis-pedagogiset praktiikat ja taiteen monet merkitykset.

Teatterinopettajien esitys

Miksi meille?

Teatteriopettajan maisteriohjelmassa esittävän taiteen ja sen pedagogiikan käytäntöjä pohditaan ja kehitetään avoimessa, keskustelevassa yhteisössä. Opiskelija saa tukea kriittiseen ja uutta luovaan ajatteluun, monialaiseen vuorovaikutukseen, taiteiden välisyyteen ja kokeilevaan asenteeseen. Koulutus rakentuu opiskelijan aiempien kokemusten ja käsitysten varaan ja tuo ne avoimeen vuoropuheluun toisten opiskelijoiden, opettajakunnan ja taidepedagogiikan tiedonalan kanssa. 

Opintojen kulku muotoutuu kunkin opiskelijan, ryhmän, opetusohjelman ja opettajien vuorovaikutuksessa. Teatteriopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät monipuolisesti esittävän taiteen ja sen opetuksen kentillä.

Teatteriopettajan maisteriohjelmaan järjestetään haku joka toinen vuosi.

Sisältö ja tavoite

Teatteriopettajan maisteriohjelmassa taidepedagogiikka nähdään taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat alati läsnä. Taidepedagogisessa kontekstissa taidetta, esitystä ja opettamista tarkastellaan esteettisten, eettisten ja poliittisten ilmiöiden kohtaamisina.

Koulutus koostuu taidealan syventävistä opinnoista, taidepedagogiikan teorian ja käytännön opinnoista, tutkimuksellisista opinnoista, opetusharjoitteluista, kansainvälisestä vuorovaikutuksesta sekä yksilöllisistä taideopettajuuden kehittymistä tukevista opinnoista.

Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta, kuitenkin edeten opetussuunnitelman mukaan. Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa omaäänisiä, ennakkoluulottomia, yhteistyökykyisiä ja vastuunsa tiedostavia taidepedagogiikan ammattilaisia.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisältyvät tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien tutkintovaatimuksiin. Pedagogisten opintojen kokonaisuudesta vastaa Tampereen yliopisto.

Koulutusohjelman arvot

Teatteriopettajan maisteriohjelmassa opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.

Opiskelukäytännöt

Opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Opetusmuodot ovat monipuolisia ja kehittyviä. Kurssit voivat koostua esimerkiksi työpajoista, ryhmätöistä, luento- ja seminaariopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Opetus tapahtuu pääosin arkipäivisin klo 9-17 välillä.

Yhteistyö

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään. Ohjelmien opettajat päättävät koulutuksen pedagogisista linjoista ja opetussuunnitelmista yhdessä ja noin puolet opinnoista toteutetaan yhteistyönä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Taideyliopiston musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) sekä Aalto-yliopiston taiteen laitos. Kansainvälisiä kumppaneitamme ovat mm. Oslo National Academy of the Arts, Sami University of Applied Sciences, University of the Arts Utrecht, University of the Arts Berlin, Kadir Has University Istanbul.

Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Tutustu teatteripedagogiikan maisteriohjelman opinnäytteisiin.

Opettajat

Teatteriopettajan maisteriohjelman opettajat ovat sekä taidealansa että taidepedagogiikan asiantuntijoita. Heillä on monipuolinen kokemustausta ja vahva tutkimuksellinen orientaatio taidepedagogiikassa. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta.

Päätoimiset opettajat:

  • Irene Kajo, Teatteripedagogiikan lehtori
  • Riku Saastamoinen, Teatteritaiteen yliopistonlehtori

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmissa vierailleita opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2019–2020

Tomi Slotte Dufva, Gabriele Goria, Susanna Hast, Marja-Liisa Honkasalo, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Sami Santanen, Elina Saloranta, Mariana Siljamäki, Minna Suoniemi, Kenneth Siren, Francisco Trento, Isto Turpeinen.

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmissa vierailleita opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2018–2019

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

Tohtorikoulutus

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatterin alan tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Video: Taiteellis-pedagoginen tapahtuma syksyllä 2023

Tutustu opiskelun arkeen

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Teatteritaiteen maisteri (TeM)
2 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Riku Saastamoinen

    Yliopistonlehtori, Teatteriopettajan maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358400792037
    riku.saastamoinen@uniarts.fi

Yksikkö

Tanssi- ja teatteripedagogiikka

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi