Teaterpedagogik (magisterprogram)

På magisterprogrammet för teaterpedagoger möts kritiskt tänkande, konstnärligt-pedagogiska praktiker och konstens många innebörder.

Teatterinopettajien esitys

Varför hos oss?

På magisterprogrammet i teaterpedagogik utforskar vi scenkonsten och dess pedagogik och utvecklas i en öppen och reflekterande gemenskap. Den studerande inspireras till ett kritiskt och nyskapande tänkande, olika slags samspel, tvärkonstnärlighet och experimentlusta. Utbildningen bygger på den studerandes tidigare erfarenheter och uppfattningar och tar fram dem i en öppen dialog med övriga studerande, lärarkåren och konstpedagogiken.

Studierna formas i samspel mellan varje studerande, grupp, undervisningsprogram och lärare. Magisterprogrammet i danspedagogik utgör en trygg kontext för utforskande lärande. De utexaminerade magistrarna arbetar mångsidigt inom scenkonsten och scenkonstundervisningen.

Utbildningens innehåll och mål

På magisterprogrammet i teaterpedagogik betraktas konstpedagogik som en konstnärlig verksamhet där de pedagogiska frågorna ständigt är närvarande. I den konstpedagogiska kontexten utforskas konst, framförande och undervisning som möten mellan estetiska, etiska och politiska fenomen.

Utbildningen omfattar fördjupande studier av konstområdet, konstpedagogisk teori och praktik, forskning, undervisningspraktik, internationellt samspel samt individuella studier som stöder utvecklingen som konstpedagog.

De studerande uppmuntras att ta risker, göra djärva val och söka efter något nytt, men trots det avancera i enlighet med undervisningsplanen. Magisterprogrammets målsättning är att utbilda fördomsfria och ansvarsmedvetna konstpedagoger med egen röst och god samarbetsförmåga.

Pedagogiska studier för lärare (60 sp) ingår i examensfordringarna på magisterprogrammen i danspedagogik och teaterpedagogik. För helheten pedagogiska studier ansvarar Tammerfors universitet.

Utbildningsprogrammets värden

På magisterprogrammet i teaterpedagogik sker undervisningen i en stimulerande atmosfär som fungerar som grogrund för möten, samverkan och kritiskt tänkande.

Studiepraxis

Studierna grundas på närvaro, engagemang och interaktivitet. Undervisningsmetoderna är mångsidiga och utvecklande. Kurserna kan bestå av exempelvis workshopar, grupparbeten, föreläsnings- och seminarieundervisning samt självständiga inlärningsuppgifter. Undervisningen sker i huvudsak på vardagar mellan kl. 9 och 17.

Samarbete

Magisterprogrammen i teaterpedagogik och danspedagogik bedrivs i nära samarbete med varandra. Ungefär hälften av studierna bedrivs gemensamt och programmens lärare bildar ett kollegium där man fastställer de pedagogiska linjerna och undervisningsplanerna för utbildningen. De viktigaste samarbetsparterna i genomförandet av utbildningen är ämnesgruppen i musikpedagogik på Konstuniversitetet och CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) samt institutionen för konst vid Aalto-universitetet. Internationella partner är bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo, Samiska högskolan, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universität der Künste Berlin samt Kadir Has Üniversitesi, Istanbul.

Man samarbetar både nationellt och internationellt om genomförandet av lärarpraktiken. 

Lärare

Lärarna på magisterprogrammet i teaterpedagogik är experter både inom sina område och konstpedagogik. De har en mångsidig erfarenhetsbakgrund och stark forskningsmässig inriktning i fråga om konstpedagogik. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av inhemska och utländska experter inom området.

Gästande lärare, konstnärer och föreläsare på programmen i danspedagogik och teaterpedagogik 2019-2020

Tomi Slotte Dufva, Gabriele Goria, Susanna Hast, Marja-Liisa Honkasalo, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Sami Santanen, Elina Saloranta, Mariana Siljamäki, Minna Suoniemi, Kenneth Siren, Francisco Trento, Isto Turpeinen.

Gästande lärare, konstnärer och föreläsare på programmen i danspedagogik och teaterpedagogik 2018-2019

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

Antagning

Antagning till magisterprogrammet i teaterpedagogik sker vartannat år. Nästa ansökningstid är i januari 2022.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet till påbyggnadsstudier till exempel för doktorandstudier i teaterkonst. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst. 

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i teaterpedagogik

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i teaterkonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften.

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Kontaktpersoner

Riku Saastamoinen
universitetslektor

Fyll i ansökan på Studieinfo.fi Max-katalogen