Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kielitaitovaatimukset

Lue millaisia kielitaitovalmiuksia Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoilta odotetaan.

Opiskelu Taideyliopistossa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Jotta sinut voidaan valita Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijaksi, sinun tulee todistaa hakukohdekohtaisen opetuskielen mukainen kielitaitosi. Riittävä kielitaito on lähtökohtaisesti osa hakijan hakukelpoisuutta ja varmistaa hakijan koulutettavuutta ja soveltuvuutta korkeakouluopiskeluun ja opiskelun sujuvuutta viestinnällisten valmiuksien osalta.

Akatemiat määrittelevät valintaperusteissaan ja opetussuunnitelmissaan hakukohteidensa tutkinto- ja opetuskielen, jolla tutkinto on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan. Mikäli hakukohteella on useampi opetuskieli, riittää, että todistat kielitaitosi yhdessä kielessä. Jos koulutusohjelman tai esimerkiksi yhteistyöohjelman opiskelu edellyttää useamman kielen taitoa, voidaan hakukohteen valintaperusteissa edellyttää kielitaidon osoittamista useammassa kielessä.

Voit osoittaa opetuskielen mukaisen kielitaitosi hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai aikaisemmilla opinnoilla. Lisäksi kielitaitoasi saatetaan arvioida osana valintakokeita. Tarkista hyväksytyt kielitestit hakuohjeista.

Osassa koulutusohjelmista opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mikä tarkoittaa, että opiskelijalla on oikeus käyttää mitä tahansa näistä kielistä opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Huomaa kuitenkin, että pääosa ryhmäopetuksesta Taideyliopistossa tapahtuu koulutusohjelmien määrätyillä tutkinto- ja opetuskielillä.

Näitä linjauksia noudatetaan kandidaatti- ja maisterivaiheen valinnoissa ja soveltuvin osin myös tohtorikoulutuksen valinnoissa.