Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030

Hankkeessa valmisteltiin kansallinen visio teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kasvatukselle ja -koulutukselle vuodelle 2030. Hanke toteutettiin puolentoista vuoden aikana kesäkuusta 2021 joulukuuhun 2022.

Esittely

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu toimi aloitteentekijänä ja koordinoijana taidekasvatuksen vision luomiseksi teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen aloille. Visiohankkeen tavoitteena on ollut muodostaa näkymä esittävien taiteiden kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuuteen ja vahvistaa alan eri toimijoiden yhteistä näkemystä esittävien taiteiden alojen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla tuettiin toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen koulutuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen, ja toimijoiden ydintehtävät vaihtelevat varhaiskasvatuksesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, formaalista opetuksesta informaaliin ja elinikäiseen oppimiseen. Visiotyöhön kutsuttiin mukaan kaikki suomalaisesta teatteri-, tanssi-, sirkus- ja performanssitaiteen kasvatuksesta ja -koulutuksesta vastaavia tahoja. Vision luominen tapahtui laajapohjaisesti, kaikki kouluasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana dialogina.  

Hanke käynnistyi aloitusseminaarilla 5.11.2021 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Kaikille alan toimijoille avoimia Seitsemän pyöreää pöytää -tilaisuuksia järjestettiin 7.2.2022, 26.4.2022 ja 9.9.2022. Lisäksi visiota työstettiin muun muassa kyselyiden, kartoituksien, kohdennettujen työpajojen ja haastattelujen avulla. Visio luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille 8.11.2022. Vision tiivistelmä julkistettiin 14.11.2022 Svenska Teaternissa Helsingissä ja koko visiojulkaisu Taideyliopiston julkaisutietokannassa 16.12.2022.

Hankkeen viestintä

Tulevaisuuspohdintoja esittävien taiteiden koulutuksesta -blogissa olemme julkaiseet hankkeen ydinryhmän kirjoituksia hankkeen varrelta. Voit myös edelleen jättää meille yhteystietosi, jolloin lähetämme sinulle uutiskirjeitse tietoa visiotyön jatkumisesta.

Yhteystiedot

1.1.2023 alkaen visiotyöhön liittyvissä asioissa Teatterikorkeakoulun yhteyshenkilöt ovat varadekaani Ville Sandqvist, professori Eeva Anttila, yliopistonlehtori Riku Saastamoinen sekä suunnittelupäällikkö Alina Savolainen. Heidät tavoittaa myös sähköpostiosoitteesta etkkvisio@uniarts.fi. Turun AMK:n Taideakatemian yhteyshenkilö on kt-päällikkö Eero Linjama. Hänet tavoittaa osoitteesta eero.linjama@turkuamk.fi.

Uutisia ja tapahtumia

Hankkeen nimi

Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030

Ajankohta

06/2021-12/2022

Yhteyshenkilöt

Ota yhteyttä: etkkvisio@uniarts.fi