Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030

Hankkeen päämääränä on valmistella kansallinen visio teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen kasvatuksen ja -koulutuksen tilasta vuodelle 2030.

Esittely

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tekee aloitteen taidekasvatuksen vision luomiseksi teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen aloille. Visiotyöllä tavoitellaan esittävien taiteiden koulutuskentän eri osapuolten yhteisen näkemyksen vahvistumista koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla tuetaan toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen koulutuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen, ja toimijoiden ydintehtävät vaihtelevat varhaiskasvatuksesta tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, formaalista opetuksesta informaaliin ja elinikäiseen oppimiseen. Visiotyöhön kutsutaan mukaan kaikki suomalaisesta teatteri-, tanssi-, sirkus- ja performanssitaiteen kasvatuksesta ja -koulutuksesta vastaavat tahot. Vision luominen tapahtuu laajana verkostoyhteistyönä, kaikki kouluasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana dialogina.  

Hanke käynnistyi kentän toimijoille suunnatulla aloituskyselyllä sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa järjestetyllä aloitusseminaarilla 5.11.2021. Aloituskysely sulkeutui 12.11.2021.

Visiotyöskentely on jatkunut keskustelutilaisuuksilla 7.2.2022 ja 26.4.2022. Syksyllä, 9.9.2022, järjestetään vielä yksi kaikille alan toimijoille suunnattu visiotilaisuus. Lisäksi visiota työstetään mm. kyselyiden, kartoituksien, kohdennettujen työpajojen ja haastattelujen avulla.

Valmiin vision julkistus on marraskuussa 2022.

Hankkeen viestintä

Voit seurata hankkeen etenemistä lukemalla blogiamme Tulevaisuuspohdintoja esittävien taiteiden koulutuksesta, jossa julkaisemme asiantuntijapuheenvuoroja ja kirjoituksia hankkeen etenemisestä. Voit myös jättää meille yhteystietosi, jolloin lähetämme sinulle hankkeen uutiskirjeen sekä kutsuja tilaisuuksiin.

Yhteystiedot

    • Susanna Metsälä

    • Project Manager, Kehittämispalvelut Teatterikorkeakoulu, Theatre Academy
    • +358503462339

Uutisia ja tapahtumia

Hankkeen nimi

Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030

Ajankohta

08/2021-12/2022