Vision för utbildningen i scenkonst 2030

Projektets mål är att bereda en nationell vision för tillståndet för fostran och utbildning inom teater, dans, cirkus och performancekonst 2030.

Presentation

Konstuniversitetets Teaterhögskola tar initiativ till att skapa en vision för konstfostran inom teater, dans, cirkus och performancekonst. Med visionsarbetet strävar man efter att stärka en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder bland de olika aktörerna inom konstutbildning. Samtidigt stöds aktörernas regionala och nationella samarbete. 

Aktörsfältet för teater, dans, cirkus och performancekonst är brett och mångsidigt i Finland, och aktörernas kärnuppgifter kan vara allt från småbarnspedagogik till att erbjuda examensinriktad utbildning och forskningsuppgifter. Kärnuppgifterna kan vara formell undervisning eller informell och inriktade på livslågt lärande. Alla instanser som ansvarar för fostran och utbildning i finländsk teater-, dans-, cirkus- och performancekonst inbjuds att delta i visionsarbetet. Visionen skapas genom omfattande dialog och nätverkssamarbete som samlar alla utbildningsstadier och aktörer på fältet.  

Projektet inleds hösten 2021 och under projektet genomförs regionala diskussioner och webbmöten, enkäter och kartläggningar. Den färdiga visionen publiceras i slutet av 2022.

Kontaktuppgifter

    • Susanna Metsälä

    • Projektipäällikkö, Kehittämispalvelut Teatterikorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu
    • +358503462339

Nyheter och evenemang

Projektets namn

Vision för utbildningen i scenkonst 2030

Tid

08/2021-12/2022