Teatteriopettajan maisteriohjelman opiskelija: Ohjelmassa otetaan lähtökohdaksi omat näkökulmamme taiteeseen

Lue haastattelu toista vuotta maisteriohjelmassa opiskelevasta Myrsky Yläsestä, joka kokee löytäneensä monenlaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja opetusharjoittelun avulla.

Myrsky Ylänen istuu Teatterikorkeakoulun Torin lavalla.
Kuva: Eeva Anundi

Kuka olet ja mistä tiesit, että haluat opiskella Taideyliopistossa?

Olen Myrsky Ylänen, alun perin Lappeenrannasta kotoisin oleva näyttelijä. Muutin Helsinkiin 2010-luvun alussa. Minulla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, mutta aikaisemmat näyttelijäntaiteen opintoni ja niihin liittyvä työkokemus täyttivät hakukelpoisuuden suoraan maisteriohjelmaan. Taide ammattina on kiinnostanut minua jo nuoruudesta saakka, ja Taideyliopistoon pyrkiminen oli itselleni selkeä valinta. Aloitin opintoni syksyllä 2022, eli opiskelen Teatteriopettajan maisteriohjelmassa nyt toista lukuvuotta.

Teatteriopettajan ammatti kiinnostaa minua siksi, että se laajentaa työnkuvaani, eikä se poista mahdollisuutta toimia näyttelijänä. Päinvastoin, opetustyö ja näyttelijäntaide tukevat toisiaan monella tavalla. Voin toimia esimerkiksi taiteellisen ryhmän koollekutsujana, ja moni teatteriopettaja työskentelee myös ohjaajan tehtävissä. Monesti esiintyvän alan ammattilaiset haluavat jossain vaiheessa uraansa jakaa oppimiaan asioita eteenpäin.

Mitä sinulle jäi mieleen hakemisesta tai pääsykokeista?

Hakuprosessi vaati huolellisuutta ja koulutusohjelmaan perehtymistä jo ennakkotehtävistä lähtien. Koronarajoitusten muodostamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta pääsykokeet oli järjestetty huolellisesti niin, etteivät rajoitukset hankaloittaneet liikaa pääsykokeitten rakennetta. Koin myös, että valintakokeiden menetelmät olivat pedagogian näkökulmasta hyvin perusteltavissa. Valintakokeisiin syntynyt ilmapiiri poikkesi positiivisella tavalla aikaisemmista kokemuksistani korkeakoulujen hakuprosesseista.

Mikä on opiskelussa parasta?

Opiskelussa parasta ovat ihmiset. Oman taiteellisen ja yhteiskunnallisen ajattelun kehittymiselle muodostuu hyvät perusteet avoimesta keskustelukulttuurista ja laadukkaasta opetuksesta. Koulutusohjelmien rajoja ylittävien ystävyys- ja yhteistyösuhteiden luomiseen on liittynyt mahtavia kokemuksia, jotka varmasti jatkuvat valmistumisen jälkeenkin.

Mikä on ollut opiskelussa haastavinta?

Haastavaa opiskelusta ovat tehneet lähinnä ulkoiset tekijät, kuten yhteiskunnan äkilliset muutokset ja päättävien elinten arvovalinnat suhteessa koulutukseen. Opiskelijoihin enenevissä määrin kohdistuvat paineet liittyen toimeentuloon, valmistumiseen sekä vapaa-ajan, opiskelu- ja työelämän tasapainotteluun kuluttavat entistä enemmän yksilön voimavaroja. Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnista ja uupumisesta on ymmärrettävistä syistä kasvanut viime vuosina yhä ajankohtaisempi huolenaihe.

Mieleenpainuvimpia kokemuksia opintojesi aikana?

Mieleenpainuvimmat kurssit ovat pitäneet sisällään akatemioidenvälistä taiteellista yhteistyötä. Eri akatemioiden kanssa työskenteleminen on laajentanut ja selkeyttänyt omaa käsitystäni taiteellisista aloista. Teatteriopettajan maisteriohjelmaan kuuluvat opetusharjoittelujaksot ovat sisältäneet paljon arvokkaita kokemuksia työkentällä. Ne ovat lisänneet ymmärrystäni siitä, miten erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja tutkinto minulle mahdollistaa.

Miten kansainvälisyys näkyy/on näkynyt opinnoissasi?

Kansainvälisyys näkyy parhaiten kurssitarjonnassa. Kurssit voivat pitää sisällään esimerkiksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden esittävän taiteen koulujen kansainvälistä yhteistyötä, vierailuja Euroopan erilaisilla taidefestivaaleilla tai maantieteellisiä rajoja ylittävää taiteellista tutkimusta. Koulutusohjelmiin valitaan myös kansainvälisiä hakijoita, minkä ansiosta monella kurssilla pääsee keskustelemaan toisella kielellä.

Mitä ennakkoluuloja sinulla oli opinahjostasi ja mitä ajattelet niistä nyt?

Ehkä yksi ennakkoluulo oli, että Taideyliopisto pyrkii tuottamaan valmistuneita taiteilijoita tietynlaisen ennalta määritellyn kapean sapluunan lävitse. Kouluun päästyäni kuitenkin nopeasti huomasin, että koulutuksen yhtenä tavoitteena on valjastaa yksilön omia lähtökohtia ja näkökulmia yhteiskuntaa muuttavaksi voimaksi.

Mitä haaveilet tekeväsi valmistumisesi jälkeen?

Haaveilen monialaisesta taiteellis-pedagogisesta työskentelystä, omaa näyttelijyyttä unohtamatta. Opetustyön tuoma vakaus mahdollistaa vapaamman freelance-työskentelyn esittävän taiteen kentällä.