Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tanssinopettaja, maisteri

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa kohtaavat kriittinen ajattelu, taiteellis-pedagogiset praktiikat ja taiteen monet merkitykset.

Kolme henkilöä esiintymislavalla

Miksi meille?

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa esittävän taiteen ja sen pedagogiikan käytäntöjä pohditaan ja kehitetään avoimessa, keskustelevassa yhteisössä. Opiskelija saa tukea kriittiseen ja uutta luovaan ajatteluun, monialaiseen vuorovaikutukseen, taiteiden välisyyteen ja kokeilevaan asenteeseen. Koulutus rakentuu opiskelijan aiempien kokemusten ja käsitysten varaan ja tuo ne avoimeen vuoropuheluun toisten opiskelijoiden, opettajakunnan ja taidepedagogiikan tiedonalan kanssa.

Opintojen kulku muotoutuu kunkin opiskelijan, ryhmän, opetusohjelman ja opettajien vuorovaikutuksessa. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät monipuolisesti esittävän taiteen ja sen opetuksen kentillä.

Sisältö ja tavoitteet

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa taidepedagogiikka nähdään taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat alati läsnä. Taidepedagogisessa kontekstissa taidetta, esitystä ja opettamista tarkastellaan kohtaamisina, joissa esteettiset, eettiset ja poliittiset ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Taiteen ja pedagogiikan liitossa kumpikin muuttuu.

Koulutus koostuu taidealan syventävistä opinnoista, taidepedagogiikan teorian ja käytännön opinnoista, tutkimuksellisista opinnoista, opetusharjoitteluista, kansainvälisestä vuorovaikutuksesta sekä yksilöllisistä taideopettajuuden kehittymistä tukevista opinnoista.

Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa omaäänisiä, ennakkoluulottomia, yhteistyökykyisiä ja vastuunsa tiedostavia taidepedagogiikan ammattilaisia.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisältyvät tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien tutkintovaatimuksiin. Pedagogisten opintojen kokonaisuudesta vastaa Tampereen yliopisto.

Uusi opetussuunnitelma tulossa

Taideyliopistossa on käynnissä opetussuunnitelmatyöuudistus. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy syyslukukauden alussa 2024. Huomioithan tämän tutustuessasi nykyiseen opintosuunnitelmaan.

Koulutusohjelman arvot

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.

Opiskelukäytännöt

Opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Opetusmuodot ovat monipuolisia ja kehittyviä. Kurssit voivat koostua esimerkiksi työpajoista, ryhmätöistä, luento- ja seminaariopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Opetus tapahtuu pääosin arkipäivisin klo 9-17 välillä.

Yhteistyö

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään. Ohjelmien opettajat päättävät koulutuksen pedagogisista linjoista ja opetussuunnitelmista yhdessä ja noin puolet opinnoista toteutetaan yhteistyönä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Taideyliopiston musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) sekä Aalto-yliopiston taiteen laitos. Kansainvälisiä kumppaneitamme ovat mm. University of Auckland, New Zealand, Norwegian University of Science and Techonology, Trondheim, Kööpenhaminan yliopisto, Oslo National Academy of the Arts, Sami University of Applied Sciences. 

Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaassa ja kansainvälisesti.

Opettajat

Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajat ovat sekä taidealansa että taidepedagogiikan asiantuntijoita. Heillä on monipuolinen kokemustausta ja vahva tutkimuksellinen orientaatio taidepedagogiikassa. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta.

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmissa vierailleita opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2019–2020

Tomi Slotte Dufva, Gabriele Goria, Susanna Hast, Marja-Liisa Honkasalo, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Sami Santanen, Elina Saloranta, Mariana Siljamäki, Minna Suoniemi, Kenneth Siren, Francisco Trento, Isto Turpeinen.

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan ohjelmissa vierailleita opettajia, taiteilijoita ja luennoitsijoita 2018–2019

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

Hakeminen

Tanssinopettajan maisteriohjelmaan järjestetään haku joka toinen vuosi.

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatterin ja tanssin alojen tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tavoitetutkinto ja -aika

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)
2 vuotta

Yksikkö

Tanssi- ja teatteripedagogiikka

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Hakuaika

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Vastuuopettaja

  • Eeva Anttila

    Professori, Tanssinopettajan maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358405858415
    eeva.anttila@uniarts.fi

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi

Opiskelijat ja valmistuneet Max-katalogissa