Tanssinopettaja, maisteri

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa kohtaavat kriittinen ajattelu, taiteellis-pedagogiset praktiikat ja taiteen monet merkitykset.

Kuvaaja: Liisa Jaakonaho

Miksi meille?

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa esittävän taiteen ja sen pedagogiikan käytäntöjä pohditaan ja kehitetään avoimessa, keskustelevassa yhteisössä. Opiskelija saa tukea kriittiseen ja uutta luovaan ajatteluun, monialaiseen vuorovaikutukseen, taiteiden välisyyteen ja kokeilevaan asenteeseen. Koulutus rakentuu opiskelijan aiempien kokemusten ja käsitysten varaan ja tuo ne avoimeen vuoropuheluun toisten opiskelijoiden, opettajakunnan ja taidepedagogiikan tiedonalan kanssa.

Opintojen kulku muotoutuu kunkin opiskelijan, ryhmän, opetusohjelman ja opettajien vuorovaikutuksessa. Tanssinopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät monipuolisesti esittävän taiteen ja sen opetuksen kentillä.

Tanssinopettajan maisteriohjelmaan järjestetään haku joka toinen vuosi.

Sisältö ja tavoitteet

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa taidepedagogiikka nähdään taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat alati läsnä. Taidepedagogisessa kontekstissa taidetta, esitystä ja opettamista tarkastellaan kohtaamisina, joissa esteettiset, eettiset ja poliittiset ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Taiteen ja pedagogiikan liitossa kumpikin muuttuu.

Koulutus koostuu taidealan syventävistä opinnoista, taidepedagogiikan teorian ja käytännön opinnoista, tutkimuksellisista opinnoista, opetusharjoitteluista, kansainvälisestä vuorovaikutuksesta sekä yksilöllisistä taideopettajuuden kehittymistä tukevista opinnoista.

Maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa omaäänisiä, ennakkoluulottomia, yhteistyökykyisiä ja vastuunsa tiedostavia taidepedagogiikan ammattilaisia.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisältyvät tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien tutkintovaatimuksiin. Pedagogisten opintojen kokonaisuudesta vastaa Tampereen yliopisto.

Koulutusohjelman arvot

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa opiskelu tapahtuu kannustavassa ilmapiirissä, jonka perustana on kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja kriittisyys.

Opiskelukäytännöt

Opiskelu perustuu läsnäoloon, sitoutumiseen ja vuorovaikutukseen. Opetusmuodot ovat monipuolisia ja kehittyviä. Kurssit voivat koostua esimerkiksi työpajoista, ryhmätöistä, luento- ja seminaariopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Opetus tapahtuu pääosin arkipäivisin klo 9-17 välillä.

Yhteistyö

Tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään. Ohjelmien opettajat päättävät koulutuksen pedagogisista linjoista ja opetussuunnitelmista yhdessä ja noin puolet opinnoista toteutetaan yhteistyönä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja koulutuksen toteuttamisessa ovat Taideyliopiston musiikkikasvatuksen aineryhmä ja CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) sekä Aalto-yliopiston taiteen laitos. Kansainvälisiä kumppaneitamme ovat mm. University of Auckland, New Zealand, Norwegian University of Science and Techonology, Trondheim, Kööpenhaminan yliopisto, Oslo National Academy of the Arts, Sami University of Applied Sciences. 

Opetusharjoittelun toteuttamisessa yhteistyötä tehdään kotimaassa ja kansainvälisesti.

Opettajat

Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajat ovat sekä taidealansa että taidepedagogiikan asiantuntijoita. Heillä on monipuolinen kokemustausta ja vahva tutkimuksellinen orientaatio taidepedagogiikassa. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta.

Tohtoriopinnot

Maisterintutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi teatteritaiteen tohtorin opintoihin. Taideyliopistossa teatterin ja tanssin alojen tohtorikoulutusta tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Video: Taiteellis-pedagoginen tapahtuma syksy 2023

Opiskelijamme kertovat

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.)
2 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Eeva Anttila

    Professori, Tanssinopettajan maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358405858415
    eeva.anttila@uniarts.fi

Yksikkö

Tanssi- ja teatteripedagogiikka

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi