Danspedagogik (magisterprogram)

I magisterprogrammet i danspedagogik möts kritiskt tänkande, konstnärligt-pedagogiska praktiker och konstens många innebörder.

Kolme henkilöä esiintymislavalla

Varför hos oss?

I magisterprogrammet i danspedagogik dryftas och utvecklas praxis för den performativa konsten och dess pedagogik i en öppen diskuterande gemenskap. Den studerande får stöd för att utveckla ett kritiskt och nyskapande tänkande, branschöverskridande växelverkan, tvärkonstnärlighet och en experimentell attityd. Utbildningen bygger på den studerandes tidigare erfarenheter och uppfattningar och tar fram dem i en öppen dialog med övriga studerande, lärarkåren och konstpedagogiken.

Hur studierna framskrider utformas i växelverkan mellan varje enskild studerande, gruppen, undervisningsprogrammet och lärarna. Magisterprogrammet i danspedagogik är en trygg kontext för ett undersökande lärande. De utexaminerade danspedagogerna arbetar mångsidigt inom den performativa konsten och med undervisning i den.

Utbildningens innehåll och mål

I magisterprogrammet i danspedagogik betraktas konstpedagogiken som en konstnärlig verksamhet där de pedagogiska frågorna ständigt är närvarande. I en konstpedagogisk kontext undersöker man konsten, uppträdandet och undervisandet som möten, där estetiska, etiska och politiska fenomen flätas samman. När konsten och pedagogiken förenas förändras båda.

Utbildningen består av fördjupade konststudier, teoretiska och praktiska studier i konstpedagogik, forskningsinriktade studier, undervisningspraktik, internationell växelverkan och individuella studier som stöder utvecklandet av konstlärarrollen.

Målet för magisterprogrammet är att utbilda fördomsfria experter på konstpedagogik, med en egen röst, förmåga att samarbeta och medvetenhet om sitt ansvar.

Pedagogiska studier för lärare (60 sp) ingår i examensfordringarna på magisterprogrammen i danspedagogik och teaterpedagogik. För helheten pedagogiska studier ansvarar Tammerfors universitet.

Utbildningsprogrammets värden

I magisterprogrammet i danspedagogik genomförs studierna i en uppmuntrande atmosfär, där möten, betoning av helheten och ett kritiskt tänkesätt är den grund som studierna vilar på.

Studiepraxis

Studierna grundas på närvaro, engagemang och interaktivitet. Undervisningsmetoderna är mångsidiga och utvecklande. Kurserna kan bestå av exempelvis workshopar, grupparbeten, föreläsnings- och seminarieundervisning samt självständiga inlärningsuppgifter. Undervisningen sker i huvudsak på vardagar mellan kl. 9 och 17.

Samarbete

Magisterprogrammen i danspedagogik och teaterpedagogik verkar i nära samarbete med varandra. Ungefär hälften av studierna genomförs genom samarbete, och lärarna vid programmen bildar ett gemensamt kollegium som fattar beslut om utbildningens pedagogiska linjer och läroplaner. De viktigaste samarbetsparterna i genomförandet av utbildningen är ämnesgruppen för musikpedagogik vid Konstuniversitetet och CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) samt institutionen för konst vid Aalto-universitetet. Våra internationella partner är bl.a. University of Auckland, Nya Zeeland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Köpenhamns universitet, Kunsthøgskolen i Oslo och Samiska högskolan. 

Man samarbetar både nationellt och internationellt om genomförandet av lärarpraktiken. 

Lärare

Lärarna vid magisterprogrammet i danspedagogik är experter på såväl sitt eget konstområde som på konstpedagogik. De har mångsidig erfarenhet och en starkt forskningsorienterad konstpedagogik. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av inhemska och utländska experter inom området.

Gästande lärare, konstnärer och föreläsare på programmen i danspedagogik och teaterpedagogik 2019-2020

Tomi Slotte Dufva, Gabriele Goria, Susanna Hast, Marja-Liisa Honkasalo, Tiina Jalkanen, Kristiina Junttila, Outi Järvinen, Heli Kauppila, Pauliina Kettunen, Pia Lindy, Kirsi Monni, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Nicholas Rowe, Sami Santanen, Elina Saloranta, Mariana Siljamäki, Minna Suoniemi, Kenneth Siren, Francisco Trento, Isto Turpeinen.

Gästande lärare, konstnärer och föreläsare på programmen i danspedagogik och teaterpedagogik 2018-2019

Anders Carlsson, Raisa Ekoluoma, Sanna From, Gabriele Goria, Sami Henrik Haapala, Sini Haapalinna, Marja-Leena Juntunen, Suvi Kajaus, Katri Kauppala, Heli Kauppila, Sanna Kivijärvi, Tuija Kokkonen, Alex Komlosi, Maiju Kopra, Helena Korpela, Maria Nurmela, Liisa Pentti, Gesa Piper, Hanna Pohjola, Pilvi Porkola, Camila Ribeiro, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Nicholas Rowe, Kenneth Siren, Timothy Smith, Yuko Takeda, Isto Turpeinen.

Antagning

Antagning till magisterprogrammet i danspedagogik sker vartannat år. Nästa ansökningstid är i januari 2022. 

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Magisterexamen ger behörighet för fortsatta studier exempelvis i doktorandprogrammet i teaterkonst. Vid Konstuniversitetet ansvarar Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) för doktorandstudierna i teater och dans.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i danpedagogik

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i danskonst

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansvarsperson

Eeva Anttila
professor