Den nya internationella Tjernobyl-operan handlar om människor i en global miljökatastrof

Studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och University of Southern California, Thornton School of Music, slår ihop sina färdigheter i den nya operaproduktionen. ”All the Truths We Cannot See, A Chernobyl Story” är en berättelse om explosionen vid kärnkraftsverket i Tjernobyl, dess orsaker och konsekvenser. Operan får sitt uruppförande den 15 mars 2022, i Musikhuset i Helsingfors. Den 21 april 2022 är det premiär i USA i Los Angeles.

All the Truths We Cannot See är en opera komponerad av den världsberömda kompositören Uljas Pulkkis som är doktorand vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Operan baserar sig på librettot av den amerikanska författaren, berömda musikforskaren och docenten vid Sibelius-Akademin Glenda Dawn Goss.

Den nya operan genomförs i samarbete med Sibelius-Akademin och University of Southern California (USC), Thornton Shchool of Music. På grund av pandemin får operan sitt uruppförande i Musikhuset i Helsingfors den 15 mars 2022. Den 21 april 2022 är det premiär i USA i Los Angeles.

Operan regisseras av professor Ken Cazan från operautbildningen vid USC Thornton School of Music. Som dirigenter agerar professor Markus Lehtinen och biträdande professor på musikutbildningen vid USC Thornton School of Musics Brent McMunn.

Det internationella samarbetet uppfostrar nya generationens konstnärer

”Det speciella med detta verk är att det särskilt har komponerats för de nuvarande studerandenas röster, de som för närvarande genomgår de Sibelius-Akademins operautbildning, och studerande vid båda läroanstalterna turas om i huvudrollerna i föreställningarna i både Helsingfors och Los Angeles”, berättar Markus Lehtinen. 

En grupp studerande från Thornton School of Music studerar för närvarande vid Sibelius-Akademin som utbytesstudenter för att förbereda sig inför uruppförandet. Likaså åker en grupp studerande från Sibelius-Akademin under våren till Los Angeles.

”Det internationella samarbetet är en viktig del i att utvecklas till en operasångare och samla in erfarenheter för den egna konstnärliga identiteten och karriären. Alla olika aktörer inom operakonsten och genomförandefaser finns med i detta projekt: de studerande och det multiprofessionella teamet har haft ett nära samarbete från idéproduktion till ett färdigt verk”, berättar Lehtinen. 

Operan tar ställning till globala miljöteman 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl hade stora internationella konsekvenser.

”Konsten kan erbjuda en säker plattform att behandla svåra och komplexa teman och epoker i vår närhistoria. Med hjälp av konsten kan vi se världen genom andras ögon. I operan All the Truths  kommer miljökatastrofen, maktstrukturer och överlevnadsmöjligheter nära oss i form av olika människoöden, djurfigurer och naturteman. Därför är det också på många sätt ett aktuellt verk”, beskriver dekan Emilie Gardberg vid Sibelius-Akademin.

”Två av världens ledande musikläroanstalter samarbetar i en musikaliskt och socialt betydande produktion. Majoriteten av våra nuvarande studerande föddes efter olyckan i Tjernobyl. Jag tror att vårt samarbete kan ha en livsomvälvande inverkan på såväl våra studerande som publiken”, säger dekan Robert Cutietta vid USC Thornton School of Music.

En stark medvetenhet om energieffektivitet, återbruk och återvinning håller på att forma om även operan som konstart. Vid produktionen används därför så mycket återvinningsmaterial som möjligt för både kostymer och scendekoration.

Internationell konferens Environmental Opera Research 18 mars 2022

Under veckan för uruppförandet 18 mars 2022 arrangeras även en internationell konferens om operaforskning, Environmental Opera Research, där operan för första gången betraktas ur ett miljökatastrofperspektiv. Konferensen är gratis och öppen för allmänheten och arrangeras i hybridform med sista anmälningsdag 13 mars 2022. Som keynote-talare har vi bjudit in Joy H. Calico, Vanderbilt University’s Blair School of Music, Nashville, USA.

Operans föreställningar i Musikhuset 15–22.3.2022

  • Uruppförande 15.3
  • Övriga föreställningar 16.3, 18–19.3, 21–22.3

Biljetter

  • 18–36 € på Ticketmaster
  • 15–35 € i Musikhuset

Mer information:

Operan: Professor på operautbildningen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi Markus Lehtinen, tfn +358 40 565 1547, markus.lehtinen@uniarts.fi

Environmental opera research -konferens: Akademiforskare, docent Liisamaija Hautsalo, tfn +358 40 5323 425, liisamaija.hautsalo@uniarts.fi

Mediakontakter:

Kommunikationschef vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi Nelli Kuokka, tfn 040 822 7130, nelli.kuokka@uniarts.fi

* * *

All the Truths We Cannot See, A Chernobyl Story är en opera av Uljas Pulkkis och Glenda D. Goss som får sitt uruppförande i Helsingfors 15 mars 2022 och i Los Angeles 21 april 2022. Den nya operan genomförs i samarbete med Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och University of Southern California, Thornton School of Music. Genomförandet av operan och det internationella samarbetet stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.