Nationella visioner för konstfostran och -utbildning 2030

I visionsarbetsprojekten för konstfostran och -utbildning funderar man på hur framtidens finländska konstfostran och -utbildning ser ut på olika utbildningsstadier.

Om projektet

Under 2019-2021 inledde Konstuniversitetet tre projekt för att skapa nationella visioner för konstfostran och -utbildning. Vision för den nationella musikutbildningen 2030 förenade hela fältet och den offentliggjordes i december 2020. Visioner för bildkonst samt teater, dans, cirkus och performancekonst blir färdiga i slutet av 2022.

Med visionsarbeten strävar man efter att stärka en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder bland de olika utbildningsaktörerna inom de olika konstområdena. Samtidigt stöds aktörernas regionala och nationella samarbeten.  

Kontaktuppgifter

Nyheter om visionsarbeten

Projektets namn

Nationella visioner för konstfostran och -utbildning 2030

Tid

04/2019-12/2022