Nationella visioner för konstfostran och -utbildning 2030

På denna sida hittar du information om tre visionsarbeten för konstfostran och -utbildning 2030 inledda av Konstuniversitetet.

Om projektet

Under 2019-2021 inledde Konstuniversitetet tre projekt för att skapa nationella visioner för konstfostran och -utbildning. Vision för den nationella musikutbildningen 2030 förenade hela fältet och den offentliggjordes i december 2020. Visioner för bildkonst samt teater, dans, cirkus och performancekonst blir färdiga i slutet av 2022.

Med visionsarbeten strävar man efter att stärka en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder bland de olika utbildningsaktörerna inom de olika konstområdena. Samtidigt stöds aktörernas regionala och nationella samarbeten.  

Kontaktuppgifter

  • Susanna Metsälä

  • Projektchef, Kehittämispalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358503462339
  • Katriina Rosavaara

  • Projektchef, Kehittämispalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358504716470
  • Kaisa Johansson

  • Specialist, Kehittämispalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358407104203

Nyheter om visionsarbeten

Projektets namn

Nationella visioner för konstfostran och -utbildning 2030

Tid

04/2019-12/2022