Vision för utbildning och fostran i bildkonst 2030

Projektets mål är att bereda en nationell vision för tillståndet för fostran och utbildning inom bildkonst 2030.

Presentation

Konstuniversitetets Bildkonstakademi tar initiativ till att skapa en vision för utbildning och konstfostran inom bildkonst. Med visionsarbetet strävar man efter att stärka en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder bland de olika aktörerna inom konstutbildning. Samtidigt stöds aktörernas regionala och nationella samarbete. 

Aktörsfältet för bildkonst är brett och mångsidigt i Finland, och aktörernas uppgifter kan vara allt från småbarnspedagogik till att erbjuda examensinriktad utbildning, forskningsuppgifter och från fritt bildningsarbete till livslågt lärande. 

Alla instanser som ansvarar för fostran och utbildning i finländsk bildkonst inbjuds att delta i visionsarbetet. Visionen skapas genom nätverkssamarbete som samlar alla utbildningsstadier och aktörer på fältet.  

Projektet inleds hösten 2021 och under projektet genomförs seminarier och webbmöten, enkäter och kartläggningar. Den färdiga visionen publiceras i slutet av 2022.

Kontaktuppgifter

    • Katriina Rosavaara

    • Projektipäällikkö, Kehittämispalvelut Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
    • +358504716470

Projektets namn

Vision för utbildning och fostran i bildkonst 2030

Tid

08/2021-12/2022