Vision för utbildning och fostran i bildkonst 2030

Projektets mål är att bereda en nationell vision för tillståndet för fostran och utbildning inom bildkonst 2030.

Presentation

Konstuniversitetets Bildkonstakademi tar initiativ till att skapa en vision för utbildning och konstfostran inom bildkonst. Med visionsarbetet strävar man efter att stärka en gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder bland de olika aktörerna inom konstutbildning. Samtidigt stöds aktörernas regionala och nationella samarbete. 

Aktörsfältet för bildkonst är brett och mångsidigt i Finland, och aktörernas uppgifter kan vara allt från småbarnspedagogik till att erbjuda examensinriktad utbildning, forskningsuppgifter och från fritt bildningsarbete till livslågt lärande. 

Alla instanser som ansvarar för fostran och utbildning i finländsk bildkonst inbjuds att delta i visionsarbetet. Visionen skapas genom nätverkssamarbete som samlar alla utbildningsstadier och aktörer på fältet.  

Projektet inleds hösten 2021 och under projektet genomförs seminarier och webbmöten, enkäter och kartläggningar. Den färdiga visionen publiceras i slutet av 2022.

Visionsarbetes seminarier på hösten 2022

  • 16.9.2022 Lapplands universitet, Rovaniemi
  • 26.9.2022 Aalto universitet, Esbo / Registrera här
  • 14.11.2022 Publicering av vision 2030 för konstutbildning, Svenska Teatern, Helsingfors / Registrera här

Kärngruppen

Heikki Heinonen
Visual art teacher (MA)
Helsinki Upper Secondary School of Visual Arts

Mirja Hiltunen
Professor of Art Education
University of Lapland
Docent
University of Oulu

Marika Holm
Lecturer in visual arts
Novia University
of Applied Sciences

Johanna Immeli
Visual art teacher
Mentor in special art activities
Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskus
(arts and activity center)

Johanna Kivioja
Headmaster
Chair
Finnish Association
of Art Schools

Sirpa Kärkkäinen
Visual art teacher
Kuvataideopettajat
KUVIS ry

Noora Lehtovuori
Praxis Master Programme student
University of the Arts Student Union (ArtSU)

Sampo Malin
Sculptor
Sculpting teacher
The Artists’ Association of Finland

Elina Merenmies
Painter
Visual artist
Headmaster
Free Art School

Eija Mustonen
Degree Programme Manager
Visual arts
LAB University
of Applied Sciences

Anniina Suominen
Associate Professor of
Art Pedagogy
Aalto ARTS

Johanna Vakkari
Vice dean for teaching
Academy of Fine Arts

Kontaktuppgifter

Projektets namn

Vision för utbildning och fostran i bildkonst 2030

Tid

08/2021-12/2022