Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030

Hankkeen tavoite on valmistella kansallinen visio kuvataiteen kasvatuksen ja koulutuksen tilasta vuonna 2030.

Esittely

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyön tehtävänä on rakentaa koulutuskentän eri osapuolten yhteinen näkemys koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Samalla tuemme toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Kuvataiteen koulutuksen ja kasvatuksen toimijakenttä on Suomessa laaja ja monipuolinen. Kentän toimijoiden tehtävät vaihtelevat aina varhaiskasvatuksesta eri koulutusasteilla tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tutkimukseen, vapaaseen sivistyöhön ja elinikäiseen oppimiseen saakka.

Kutsumme visiotyöhön mukaan kaikki kuvataiteen kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat tahot, kuvataiteilijat, kuvataideopettajat ja kuvataiteen opiskelijat ja alan järjestöt. Toteutamme visiotyön laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat yhteen kokoavana verkostoyhteistyönä.

Visiotyö käynnistyi aloitusseminaarilla 5.11.2021. Visiotyö koostuu seminaareista, työpajoista, keskusteluista ja verkkokyselystä. Visiotyön koordinoinnista vastaa Taideyliopisto ja visiotyön toteutuksesta alan toimijakenttää edustava ydinryhmä. Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kansallinen visio 2030 julkaistaan 14.11.2022.

Kaikille avoimet visiotyön seminaarit

Tervetuloa visiotyön seminaareihin:   

  • 16.9.2022 Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö Lapin yliopisto, Rovaniemi
  • 26.9.2022 Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö Aalto-yliopisto, Espoo
  • 14.11.2022 Taidekoulutuksen visiotöiden yhteinen julkaisuseminaari Svenska Teatern, Helsinki / Ilmoittaudu mukaan

Ku­va­tai­de­kou­lu­tuk­sen ja -kas­va­tuk­sen vi­sio­työn ydintiimi

Heikki Heinonen
Visual art teacher (MA)
Helsinki Upper Secondary School of Visual Arts

Mirja Hiltunen
Professor of Art Education
University of Lapland
Docent
University of Oulu

Marika Holm
Lecturer in visual arts
Novia University
of Applied Sciences

Johanna Immeli
Visual art teacher
Mentor in special art activities
Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskus
(arts and activity center)

Johanna Kivioja
Headmaster
Chair
Finnish Association
of Art Schools

Sirpa Kärkkäinen
Visual art teacher
Kuvataideopettajat
KUVIS ry

Noora Lehtovuori
Praxis Master Programme student
University of the Arts Student Union (ArtSU)

Sampo Malin
Sculptor
Sculpting teacher
The Artists’ Association of Finland

Elina Merenmies
Painter
Visual artist
Headmaster
Free Art School

Eija Mustonen
Degree Programme Manager
Visual arts
LAB University
of Applied Sciences

Anniina Suominen
Associate Professor of
Art Pedagogy
Aalto ARTS

Johanna Vakkari
Vice dean for teaching
Academy of Fine Arts

Yhteystiedot

Visiotyön seminaarit

Hankkeen nimi

Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visio 2030

Ajankohta

08/2021-12/2022