Arbeta hållbart vid Konstuniversitetet

Läs tips hur du hållbart arbetar på campus, ordnar evenemang samt reser!

På campus

 • Välj de mest miljövänliga alternativen på campusrestaurangerna, såsom vegetarisk mat och inhemsk vild fisk.
 • Föredra allmänna kommunikationsmedel, cykling eller promenader på resor mellan hemmet och campus.
 • Sortera avfallet vid återvinningspunkterna enligt anvisningarna.
 • Använd utrymmena på ett ansvarsfullt sätt: släck belysningen, stäng av anordningarna och koppla bort laddare från uttagen när du inte längre använder utrymmet.

När du ordnar evenemang

 • När du ordnar evenemang på campus eller i andra utrymmen, försök göra det möjligt att också delta på distans. Det lönar sig, eftersom resorna är de största utsläppskällorna vid de flesta evenemang.
 • Ordna evenemang på platser som är lätta att nå med kollektivtrafik. Erbjud information om kollektivtrafiken för besökarna på evenemangsplatsen för att minska taxibehovet.
 • Om det finns servering på evenemanget, servera främst vegetarisk mat och finländsk vild fisk. Du kan undvika matsvinn genom att förutse serveringsmängden och på förhand fundera på vad som ska göras med överbliven mat. Använd serveringskärl i kartong eller tvättbara kärl och gör det så lätt som möjligt för deltagarna att återvinna och sortera.
 • Föredra dekorationer som kan återanvändas och lagras och undvik att dela ut onödiga varor. Det lönar sig att elektroniskt dela ut programblad och annat material om det är möjligt.

När du reser

 • Föredra utsläppssnåla trafikformer, såsom tåg, buss eller samåkning.
 • Använd till exempel WWF:s kostnadsfria klimatkalkylator för att planera resan. Med hjälp av klimatkalkylatorn kan du jämföra utsläppen från olika färdsätt (buss, tåg, flyg, fartyg).
 • Till Stockholm och Tallinn är det mest hållbart att färdas med båt. Föredra i mån av möjlighet fartyg som går med flytande naturgas och/eller el, såsom Viking Grace och Tallink Silja MegaStar.
 • Om du reser inom kontinentala Europa, föredra tåg- och bussförbindelser som finns i området. Du kan söka tidtabeller och alternativ på t.ex. https://www.rome2rio.com/ och https://www.seat61.com/index.html.  
 • Om du flyger, välj direktflyg. Mest utsläpp orsakas av flygets start- och landningsfas. Undvik även flygningar i business eller första klass: de tar mer utrymme i flygplanet, varvid den enskilde passagerarens andel av miljöbelastningen är större. Innan du bokar ett flyg kan du jämföra kolbelastningen från vissa flyg via tjänsten Googles Flygtjänst
 • Vid hotellbokning, föredra hotell med miljömärke såsom Green Key Svanmärkt, EU:s Ecolabel eller Green Globe.