Internationella ärenden

Ärenden som gäller universitetets internationella samarbete sköts i första hand av oss.

Om oss

Vårt team koordinerar det internationella samarbetet, till exempel nätverk, utbytesprogram och bilaterala avtal. Vi stöder utvecklingen av utbildningen med hjälp av internationellt samarbete.

Om du planerar att ansöka om student-, lärar- eller personalutbyte eller om du vill diskutera andra internationella samarbetsmöjligheter ska du vända dig till akademins kontaktpersoner. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Kontaktinformation

Bildkonstakademin
kuva.international@uniarts.fi

Sibelius-Akademin
siba.international@uniarts.fi

Teaterhögskolan
teak.international@uniarts.fi

Konstuniversitetet
Tuovi Martinsen

Bildkonstakademin

  • Ulla Tissari

  • Planerare, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358408609511

Sibelius-Akademin

  • Tuovi Martinsen

  • Chef, Kansainväliset palvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358505261968
  • Aino Jalkanen

  • Koordinator, Kansainväliset palvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358407104336
  • Leena Veijonsuo

  • Specialist, Kansainväliset palvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358505261956

Teaterhögskolan

  • Siiri-Maija Heino

  • Planerare, Opetuksen suunnittelupalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358504783005