Liisa Ahlberg

  • Konstlärare, orgel, liturgisk spel, orgespel improvisation, Kirkkomusiikki ja urut Helsinki, Sibelius-Akademin
  • +358505913257

Arbetsbeskrivning

Taideopettaja, Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä.

Introduktion

CV esim. konserttijärjestäjille

Liisa Ahlberg opiskeli urkujensoittoa vuosina 1994–2000 Tampereen konservatoriossa ja vuosina 2000–2007 Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi Ahlberg on täydentänyt osaamistaan useilla mestarikursseilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Ahlberg valmistui musiikin maisteriksi ensin Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolta vuonna 2006, minkä jälkeen hän suoritti toisen musiikin maisterin tutkinnon esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa. Tutkinto sisälsi mm. urkujensoiton A-tutkinnon (2007) sekä urkuimprovisointi 3-tutkinnon (2008), molemmat erinomaisin arvosanoin suoritettuina. Vuonna 2005 hän sai tunnustuspalkinnon Kotkan II kansainvälisessä urkukilpailussa.

Vuodesta 2013 lähtien Liisa Ahlberg on ollut kanttorin virassa Helsingin Petrus församlingissa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin Munkkiniemen ja Haagan seurakunnissa sekä Tampereen Pyynikin seurakunnassa Aleksanterin kirkon vt. A-kanttorina vuosina 2004–2006. Sibelius-Akatemiassa Ahlberg toimii taideopettajana sekä suorittaa pedagogiikkaopetuksen kehittämiseen liittyviä jatko-opintoja DocMus-tohtorikoulussa.

Undervisning

Opetusalana urkujensoitto, liturginen soitto, urkuimprovisointi ja urkupedagogiikka. Opetuskielet suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.

Forskning och publikationer

Opiskelen Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulun soveltajakoulutuksessa. Tutkin soitinpedagogiikkaopetuksen kehittämistä John Biggsin konstruktiivisen linjakkuuden teorian avulla.