Musikpedagogikstuderande: Man får ett brett perspektiv på hela musikvärlden

Läs intervjun med Joel Enqvist.

Joel Enqvist
Riikka Hänninen Musikpedagogikstuderande Joel Enqvist

Se Joels videointervju:

Vem är du och hur började du studera musikpedagogik vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors?

Jag heter Joel Enqvist och jag började studera musikpedagogik här för två år sedan, hösten 2019. Det kom egentligen som en blixt från klar himmel. Jag hade aldrig tänkt bli musiker till yrket, även om musiken alltid varit en stor del av mig. Som barn spelade jag klassisk violin i musikinstitutet och från 15-års ålder, då jag lämnat musikinstitutet, spelade jag mycket folkmusik i cirka 10 år.

Då jag var 26 år gammal och jobbade på en järnhandel, funderade jag hur jag kunde utveckla mig själv och inom vilket område. Jag tänkte att läraryrket kunde vara en möjlighet.

Läraryrket har alltid intresserat mig och tanken var att eventuellt kunna jobba som lärare någon dag. Därför tänkte jag att musik och pedagogik är en bra kombination, så vad passar då bättre än musikpedagogik?

Jag tog modet och sökte in – och kom dessutom in!

Hurdant var urvalsprovet?

Först hade vi en uttagning där man skulle skriva en essé. Därefter blev man uttagen till första skedet där man till exempel skulle upprepa och klappa rytmer, sjunga och spela piano. Så hade man ännu någon minut på sig att visa någonting man själv är bra på. Jag spelade gitarr och sjöng.

Därefter blev man uttagen till andra skedet som var mer fördjupat: mera solosång, sång med ackompanjemang, prima vista piano och dessutom skulle man ännu framföra ett annat musikstycke på piano. Man skulle också spela sitt huvudinstrument, som i mitt fall var violin. Ett prov i musikteori ingick också i andra skedet.

Vad allt ingår i musikpedagogikstudierna?

Här ingår i princip allt: olika genrer, allt från klassisk musik och folkmusik till pop och jazz. Piano och sång är obligatoriska. Vi har musikteori, både jazzteori och klassisk teori. Om man vill spela andra instrument kan man också studera dem.

Vi har också en del musikteknologi och förstås pedagogik och didaktik. Vi ska även skriva kandidat- och magistersavhandlingar.

Hur är det att studera musikpedagogik på svenska?

Det är ganska trevligt eftersom vi ofta är ganska små grupper. Det bidrar till en trevlig gemenskap. Det är en stor fördel då man studerar på svenska här.

Förstås måste man ju också kunna finska eftersom största delen av utbildningen är på finska. Men alla skriftliga arbeten får vi skriva på svenska. Didaktiken och pedagogiken får vi också på svenska.

Vad är det bästa med att studera vid Sibelius-Akademin?

Åtminstone på MuKa [Musikpedagogik] är det bästa att man får en väldigt mångsidig utbildning. Man får insikter i både pop-jazz och klassisk musik. Man får ett brett perspektiv på hela musikvärlden. Man får också kontakter med andra inom branschen.

Vilka har varit de mest minnesvärda kurserna eller projekten under dina studier?

I fjol hade vi en kurs som hette ”yhteismusisointi 2” [bandspel]. Den avslutades med en konsert i Musikhusets Black Box och blev minnesvärd eftersom läget med coronarestriktioner förändrades ständigt. Läraren gjorde ett enastående jobb och vi lyckades genomföra konserten live trots alla säkerhetsbestämmelser.

Konserten strömmades på YouTube. Vi hade dock ingen annan live publik än läraren. Den kursen är nog ett minne som jag kommer att ha med mig härifrån.

Vad har varit det mest utmanande gällande studierna?

Corona och distansundervisning. Det finns både för- och nackdelar med detta. Speciellt under distansstudierna har det varit svårt att sätta något tidsschema för hur man studerar. Det kan bli svårt att dra klara gränser för när skoldagen börjar och när den slutar.

Det går lätt så att man börjar på morgonen, sedan tar man kanske några längre pauser, och plötsligt är det kväll. Det svävar lite. Man får ett bättre tidsbegrepp då man kommer på plats till skolan, och far hem då dagen är slut.

Vad har förvånat dig under dina studier?

Hur mycket jobb det sist och slutligen innebär om man ska få studierna klara under den utsatta tiden. Det är nog ganska utmanande och hårt jobb att få hela utbildningen på 5,5 år. Det lyckas, men man ska inte ha så mycket annat vid sidan av studierna.

Vad har du för framtidsutsikter?

Jag vill jobba som musiklärare i grundskolan. Jag vet inte om det är lågstadiet, högstadiet eller gymnasiet. Jag vill också använda min kreativa förmåga vid sidan om lärarskapet.

Vilka råd skulle du ge till svenskspråkiga sökande till Sibelius-Akademin?

Det skulle vara trevligt att ha fler svenskspråkiga här, så jag skulle rådge att var inte rädd för att söka in. Jag själv kom till exempel från landsbygden, från en järnhandel till Sibelius-Akademin, så det är inte alls omöjligt. Man skall inte tänka att där finns säkert bara ”huippumusiker” som är på en helt annan nivå än man själv. Om det intresserar, ska man absolut söka in.

Läs mer om våra studenter